Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Cfp: Fascism on the Periphery / Faszyzm na peryferiach - konf. w dn. 17-18 listopada 2011 w Uppsala (Szwecja)!

07.07.2011 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

W dn. 17-18 listopada 2011 odbędzie się międzynarodowa konferenjca na temat przyczyn i rozwoju faszyzmu w Europie Północnej, Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej w latach 1933-1945.

Organizatorami konferencji są centra badawcze na Uniwersytecie Uppsala (Hugo Valentin Centre i Uppsala Centre for Russian and Eurasian studies).

Konferencja wpisuje się w nurt głębokiego badania ideologii i polityki faszyzmu poprzez zbadanie rozwoju organizacji faszystowskich w różnych europejskich kontekstach kulturowych, socjoekonomicznych i politycznych. Centralnymi kwestiami podczas konferencji będą struktura organizacyjna i wzrost ruchów, ich rozwój ideologiczny i organizacja reprecji.

Konferencja będzie także platformą i miejscem spotkań uznanych międzynarodowo historyków z młodymi badaczami. 

Propozycje tematów sekcji i samych wystąpień można zgłaszać na adresy: Mats.Deland@valentin.uu.se lub Tomislav.Dulic@valentin.uu.se.

Udział w konferencji będzie wymagał pewnego wpisowego.

Szczegółów można będzie dowiedzieć się na stronie Centrum im. Hugo Valentina w późniejszym terminie.

(ak)