Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Kultura pamięci – ogólnopolska konferencja naukowa – 14-15 listopada 2011

06.07.2011 | środa | Udostępnij na Facebooku

Organizatorzy konferencji:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarowych
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Bydgoszczy
Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

O konferencji
Konferencja obędzie się w Bydgoszczy w dniach 14-15 listopada 2011 r. Jej celem będzie  podsumowanie doświadczeń związanych z działaniami służącymi upamiętnianiu wydarzeń z przeszłości.

Utrwalanie, przetwarzanie, opracowanie, udostępnianie i interpretowanie zbieranych informacji od świadków przeszłości stanowi interesujący materiał badawczy dla przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. 

Interesują się nimi nie tylko historycy specjalizujący się w poznaniu najnowszych dziejów lecz także reprezentanci np. filologii, antropologii, socjologii, kulturoznawstwa, etnografii, muzealnictwa, politologii, prawa czy psychologii.

Zagadnienia z przeszłości, niezależnie od dystansu czasowego, w coraz większym stopniu bywają wykorzystywane także na arenie międzynarodowej.

Próba spojrzenia na problematykę historii i kultywowania jej pamięci w możliwie wszechstronny sposób pozwoli zorientować się w aktualnym stanie prac i badań lecz także w jakim kierunku zmierzają. Z uwagi na złożoność materii proponujemy panele dyskusyjne / obszary badawcze:
- techniczne metody utrwalania i przetwarzania danych
- nowoczesne metody prezentowania wydarzeń historycznych
- metodologia badań, w tym zwłaszcza tzw. historii mówionej
- aspekty etyczne, prawne, społeczne zbierania i udostepnienia relacji, wspomnień
- osiągnięcia poszczególnych ośrodków zajmujących się upowszechnianiem wiedzy historycznej
- przydatność baz danych w prowadzonych badaniach naukowych
- pamięć historyczna i jej nośniki
- pamięć społeczna i jej komponenty
- pamięc zbiorowa - czynnik integracji czy dezintegracji?
- polityka historyczna.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
dr Tomasz Kawski, tel. (52)325 92 00, tel/fax (52)325 92 27, e-mail: sztetl@gmail.com lub sztel@wp.pl
dr Aldona Chlewicka,  tel. (52)341 93 56, tel/fax (52)341 09 54, e-mail: aldona.chlewicka@ukw.edu.pl

Konferencja jest elementem projektu „PAMIĘĆ BYDGOSZCZAN – ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ” wspieranego w 2011 r. przez Miasto Bydgoszcz.

Źródło.

(ak)