Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Polsko-niemiecko-ukraiński projekt teatralny (08.07-17.07) - zgł. do 30.06.2011!

27.06.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Projekt pt. „Teatr w podwórku” odbędzie się w jednej z dzielnic Wrocławia. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy, Towarzystwo im. Edyty Stein, zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w programie.

Celem projektu jest nawiązanie dialogu oraz wspólne poszukiwanie odpowiedzi na ważne dla uczestników pytania przy wykorzystaniu kreatywnych metod Teatru Forum. W ramach warsztatów uczestnicy, poprzez dyskusję i osobistą refleksję nad ważnymi dla siebie tematami, będą doświadczać, jak sytuacje opresji mogą zostać teatralnie zaprezentowane, a także jak odejście od indywidualnej perspektywy przekształcać w  doświadczanie kolektywne.   

W małych grupach, na podstawie osobistych doświadczeń i historii, przy wykorzystaniu metod Teatru Forum, a także innych kreatywnych działań (elementy teatru ulicznego, happeningi, warsztaty bębniarskie) przygotowany zostanie spektakl teatralny, zaprezentowany następnie lokalnej społeczności w podwórzu Domu Edyty Stein. Wybór miejsca prezentacji służyć ma aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz ożywieniu dzielnicy.

Cele szczegółowe projektu:

- Integracja i wspólna twórcza praca młodych ludzi z Niemiec, Polski i Ukrainy,

- Przełamywanie wzajemnych stereotypów, refleksja nad własną kulturą i postrzeganiem innych wśród młodzieży pochodzącej z różnych krajów,

- Kształtowanie otwartości i akceptacji w stosunku do odmiennych systemów wartości i światopoglądów,

- Rozwój umiejętności komunikacji, poczucia własnej wartości i kreatywności,

- Prezentacja i doświadczenie metod Teatru Forum oraz rozwój umiejętności aktorskich,

- Organizacja otwartych dla publiczności, aktywizujących lokalną społeczność wydarzeń (spektakl teatralny w podwórzu, „koncert bębniarski“, akcje happeningowe, instalacje).

Grupa docelowa:

Po 6 uczestników w wieku 16-26 lat z Polski, Niemiec i Ukrainy

Informacje i zgłoszenia:
Agnieszka Ćwieląg (agnieszka.cwielag@edytastein.org.pl
Olga Kostrach  (olga.kostrach@edytastein.org.pl)
Tel. 71-78 33 619

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia należy wysyłać do 30.06.2011 na adres agnieszka.cwielag@edytastein.org.pl lub faxem 71 372 09 77. 

Źródło.

(ak)