Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Europejskie perspektywy Kultury Pamięci

22.06.2011 | środa | Udostępnij na Facebooku

W Gelsenkirchen w dn. 29.05 - 3.06.2011 odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Europejskie perspektywy Kultury Pamięci i pracy w Miejscach Pamięci – wymiana polsko-niemiecka w kraju Północnej Nadrenii-Westfalii”.

Organizatorami spotkania były organizacje Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten, Bildungswerk der Humanistischen Union oraz Landeszentrale für politische Bildung oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.

Podczas konferencji Ośrodek KARTA reprezentował Maciej Wyrwa („Indeks Represjonowanych”).

Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień szczególne miejsce zajmowała problematyka doświadczeń polskich i niemieckich w pracy nad spuścizną historyczną dokumentującą totalitaryzmy XX wieku – faszyzm i komunizm.

Źródło.

(ak)