Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Na Westerplatte otwarto ścieżkę edukacyjną

20.06.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Ścieżka składa się z 30 tablic. Ułatwia ona samodzielne zwiedzanie terenu dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Jest ona uzupełnieniem wystawy stałej, otwartej w 2009 roku.

Tablice prezentują przede wszystkim historyczne zdjęcia i szkice. Znalazły się na nich także mapy i inne materiały dotyczące rozmieszczenia oraz historii poszczególnych obiektów wchodzących w skład działającej na półwyspie w latach 1926-1939 Wojskowej Składnicy Tranzytowej, której tygodniowa obrona we wrześniu 1939 r. pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego stała się jednym z najbardziej znanych symboli polskiego oporu przeciw niemieckiemu najeźdźcy.

Tablice zawierają też mapy pomagające zwiedzającym zorientować się w topografii półwyspu. Materiały opatrzone są napisami w języku polskim i angielskim.

„Zawartość plansz ma przede wszystkim pomóc w samodzielnym zwiedzaniu terenu Westerplatte. Jest ona uzupełnieniem wystawy plenerowej, którą prezentujemy na tym terenie od 2009 roku” – wyjaśnił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Paweł Machcewicz.

Na czynną od 2009 roku wystawę plenerową „Westerplatte: kurort - bastion - symbol” składa się około 50 plansz zainstalowanych na ponad dwudziestu dużych betonowych ramach umieszczonych w różnych punktach półwyspu.

Plansze zawierające zdjęcia, mapy i teksty (także w języku angielskim) prezentują historię Westerplatte, począwszy od powstania półwyspu, poprzez przełom XIX i XX wieku, kiedy to działał tutaj kurort oraz walki z 1939 roku, po czasy współczesne. Największa część ekspozycji poświęcona jest samej obronie Wojskowej Składnicy Tranzytowej i kampanii polskiej z 1939 roku oraz okupacji niemieckiej.

Muzeum II Wojny Światowej przejęło pieczę nad terenem byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w 2008 roku, kiedy to powołano do życia tę placówkę. W najbliższym czasie Muzeum planuje przede wszystkim przygotować nową ekspozycję w wartowni nr 1 – jednym z niewielu obiektów Składnicy ocalałych do dziś.

Źródło.

(ak)