Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Dobry Sąsiad - Decyzja jury w sprawie wyróżnienia

07.06.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przyznała wyróżnienia „Guter Nachbar/Dobry Sąsiad” dla osób i partnerstw, „które w ciągu ostatnich dwudziestu lat w szczególny sposób angażowały się na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”.

Do PNWM/DPJW napłynęło ponad 700 zgłoszeń, z którego „każde jest dowodem na to, że dobre stosunki polsko-niemieckie są zbudowane na pracy setek osób działających w różnych środowiskach”.

W wyniku obrad polsko-niemieckiego jury wyróżniono dziesięć osób oraz sześć partnerstw, które „od lat w najróżniejszy sposób przyczyniają się do wzajemnego poznania się młodzieży z Polski i Niemiec. Ci właśnie wyróżnieni stanowią reprezentację wszystkich innych osób i instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz dobrego sąsiedztwa, bez których sukces Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży nie byłby możliwy”.

Lista osób wyróżnionych – „Dobrzy Sąsiedzi 2011”

Wybrane partnerstwa:

1. Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera / UKS "Nadwiślanin-Sokół" w Chełmnie i Grupa młodzieżowa Mündener Kanu-Club e.V

2. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, Klub Kazimierz w Krakowie i Kinderhaus Weimar

3. GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej i Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) e.V.

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zgorzelcu i Augustum-Annen-Gymnasium w Zgorzelcu

5. XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku i Windthorst-Gymnasium Meppen

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Kościerzynie i Mosaikschule, Schule für Praktisch Bildbare w Marburgu

Wybrane osoby:

1. Hans Bollinger (Ökologisches Schullandheim Spohns Haus, Gersheim)

2. Agnieszka Ostapowicz (Fundacja ProArte, Wrocław)

3. Frank Rischer (Hillersche Villa, Großhennersdorf)

4. Wiesław Penk (Związek Ochotniczy Straży Pożarnych RP, Warszawa)

5./6. Maria i August Wilhelm Heckt (Fundacja Św. Jadwigi, Partnerstwa Dortmund/Lünen-Wrocław, Dortmund)

7. Ingo Zach (Haupt- und Realschule Augustfehn)

8. Gabriela Jans (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gubin)

9. Wiesława Norkowska-Nawrot (Gimnazjum im. Prof. Bronisława Geremka w Rosku, Wieleń)

10. Marta Jakubowicz-Pisarek (Polsko-Niemiecki Ośrodek Kształcenia "Germanitas", Rzeszów)

Wyróżnienia ww. partnerstwom i osobom zostaną wręczone 17 czerwca 2011 w Berlinie.

Źródło.

(ak)