Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Polacy i Ukraińcy. W pułapce historii i wspomnień? - dyskusja

06.06.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

7 czerwca o 19.00 w klubokawiarni Chłodna 25 odbędzie się spotkanie nt. Polaków i Ukraińców, ich postrzegania narodu i wielokulturowości oraz siebie nawzajem.

Spotkanie połączone jest z promocją książki „Zakorzeniony Kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną” (Lublin 2010).

Ostatnich kilka dekad sprzyja dyskusjom na temat tożsamości narodowej i czynników ją budujących. W Europie Środkowo-Wschodniej mikrohistorie dowodzą, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, niż wydaje się to zwolennikom czarno-białej wersji historii. Polacy, Ukraińcy czy Żydzi ukształtowali się we wspólnym świecie, którego pozostałości nie była w stanie zniszczyć wojna i tworzony po jej zakończeniu mit państwa jednonarodowego. Późniejsze czasy zmuszały mieszkańców naszego regionu do dokonywania wyborów i ciągłego określania się. 

Ihor Szewczenko, bohater książki stanowiącej punkt wyjścia do dyskusji, godził w sobie postawy patrioty i kosmopolity. Nie było dla niego problemem łączenie ukraińskiej tożsamości i swoiście pojętego polskiego patriotyzmu. Ostatnie wydarzenia pokazują, że akceptacja wielokulturowości nie jest jeszcze dominującą powszechnie (nawet wśród elit) postawą. Czy w dalszym ciągu w naszym dyskursie przeważa dziewiętnastowieczna koncepcja narodu? Jak bardzo zmieniło się nasze myślenie o tym problemie przez minione 20 lat?

Goście:
Łukasz Adamski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
dr Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski)
Łukasz Pawłowski („Kultura Liberalna”)
dr Lidia Stefanowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski)

Prowadzenie: Łukasz Jasina („Kultura Liberalna”)

Organizator: „Kultura Liberalna”

Patronat medialny: „Gazeta Wyborcza”, „Res Publica Nowa”, „Nowa Europa Wschodnia”, „Rzeczpospolita”, „Nasze Słowo”, TVP Historia

Źródło.

(ak)