Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

PNWM dofinansowuje podróże do miejsc pamięci

02.06.2011 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Wspólna przyszłość młodych Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie wymaga znajomości historii. Jej popularyzacja wśród młodzieży jest jednym z zadań Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dlatego PNWM dotuje podróże do miejsc pamięci terroru nazistowskiego. W drodze wyjątku także wtedy, gdy odbywają się bez udziału partnera.

UWAGA:
Jeżeli podróż do miejsca pamięci odbywa się z grupą partnerską, traktujemy ją jako „zwykłe” polsko-niemieckie spotkanie młodzieży.

Dofinansować mogą również otrzymać podróże do miejsc pamięci bez grupy partnerskiej. Wówczas obowiązują odmienne zasady. 

Kryteria uzyskania dotacji:
- Podróż do miejsca pamięci trwa co najmniej cztery i nie więcej niż 28 dni
- 80% czasu programu stanowią zajęcia realizowane bezpośrednio w miejscu pamięci
- Tematyka programu nawiązuje jednoznacznie do wybranego miejsca pamięci
- W programie i opisie projektu uwzględniono przygotowanie i podsumowanie podróży do miejsca pamięci.

Formularze:
Aby uzyskać dotację do podróży do miejsca pamięci należy wypełnić formularz „Wspólny wniosek” i zaznaczyć w punkcie „Rodzaj projektu” podpunkt „Podróż do miejsc pamięci”.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w dziale „Wnioskowanie o dotację i rozliczenie/Składanie wniosku”.

Przed wysłaniem wniosku, należy przeczytać:

„Wymiana szkolna”
W przypadku podróży do miejsc pamięci referat warszawski współpracuje ściśle z jednostkami centralnymi. Obowiązuje następujący podział:
szkoły niemieckie składają wnioski do Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF), szkoły polskie przesyłają dokumenty do warszawskiego biura PNWM.

„Pozaszkolna wymiana młodzieży”
Referat poczdamski również współpracuje w tym zakresie z jednostkami centralnymi. W wyszukiwarce mogą Państwo sprawdzić, która jednostka jest właściwa dla rozpatrzenia Państwa wniosku o dotację.

Źródło.

(ak)