Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konferencja „Wielka Wojna Ojczyźniana” - zgł. do 30.10.2011!

02.06.2011 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielka Wojna Ojczyźniana: wyniki i perspektywy badań” poświęcona 70-tej rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej odbędzie się w Krasnodarze w dniach 5-6 listopada 2011 roku. Tezy wystąpień przyjmowane będą do 30 października 2011 roku.

Problemy naukowe proponowane do dyskusji:
- wpływ „wielkiego terroru” na gospodarkę sowiecką w drugiej połowie lat 30. XX wieku;
- przygotowania Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej [dalej: Armia Czerwona] do II wojny światowej;
- represje w Armii Czerwonej w latach 1920-1930;
- udział ZSRR w wojnach i konfliktach lat 30. XX wieku;
- przyłączenie do ZSRR nowych terytoriów po sierpniu 1939 r.;
- deportacje narodów w przeddzień Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (lata 1935-1941);
- agitacja i propaganda sowiecka w przeddzień Wielkiej Wojny Ojczyźnianej;
- początek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej; skala i tragizm wydarzeń;
- represje w Armii Czerwonej w 1941 r.;
- działania wojenne na Północnym Kaukazie w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej;
- okupacja Północnego Kaukazu: nieznane karty;
- ruch partyzancki na Północnym Kaukazie: „białe plamy”;
- deportacje narodów ZSRR w latach 1941-1945;
- GUŁAG w latach wojny;
- uzupełnienia Armii Czerwonej w latach wojny byłymi skazańcami;
- sowieccy jeńcy wojenni w latach wojny;
- sowieccy obywatele za granicą: tragedia repatriacji;
- sowieccy kolaboranci w latach 1941-1945;
- formacje wojskowe złożone z obywateli ZSRR w służbie faszystom;
- odbudowa gospodarki i kultury rejonów wyzwolonych w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej;
- straty ZSRR w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej;
- skutki Wielkiej Wojny Ojczyźnianej dla społeczeństwa sowieckiego;
- Wielka Wojna Ojczyźniana: historia badań;
- mit wielkiego stratega (fakty i dokumenty dotyczące roli Stalina w drugiej wojnie światowej).

Tezy wystąpień (6 kartek formatu A4, rozmiar czcionki 14, marginesy 25 mm z obu stron, odstępy 1,5) w formie elektronicznej należy przysyłać nie później niż do 30 października 2011 r. na adres kko@kubanmemo.ru (osoba odpowiedzialna – Tatiana Wiktorowna Pojarkowa).

Informacje organizacyjne
Organizatorzy ponoszą wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem (obiady 5 i 6 listopada), programem kulturalnym, publikacją materiałów z konferencji.

Program konferencji:
- przyjazd 4 i 5 listopada 2011 r.,
- początek prac konferencji: 5 listopada, godz. 11.00, adres: Krasnodar, ul. Tramwajnaja 25, piętro 2-1, sala 201 niepublicznej niekomercyjnej instytucji edukacyjnej [w oryginale: ННОУ – негосударственное некоммерческое образовательное учреждение] ośrodka naukowego „Kubańeniergo”.
- wyjazd: 6 listopada 2011 r. Przejazd środkami transportu miejskiego: tramwaje nr 4 i 5 (przystanek TEC).

Z rosyjskiego przełożyła Kamila Laśkiewicz.

 Informacja pochodzi z partnerskiego portalu „Uroki istorii”

(ak)