Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Finał rosyjskiego konkursu badawczego „Człowiek w historii. Rosja — 20 wiek”

31.05.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

XII edycja rosyjskiego konkursu „Człowiek w historii. Rosja — 20 wiek” dobiegła końca. 4 maja 2011 w moskiewskim teatrze „Na Strastnom” odbyła się uroczysta gala finałowa i wręczenie nagród.

Organizator konkursu Stowarzyszenie „Memoriał” z Moskwy (w porozumieniu z Ośrodkiem KARTA) postanowiło w tym roku zachęcić rosyjską młodzież szkolną także do zbadania historii wzajemnych, polsko-rosyjskich relacji.  Jeden z tematów rosyjskiego konkursu  „Człowiek w historii. Rosja — 20 wiek” („siostrzanego” wobec polskiego konkursu „Historia Bliska”), brzmiał: „Rosja i Polska: swoi czy obcy”.

Wśród nagrodzonych prac znalazło się aż pięć poświęconych "polskiej obecności" w Rosji. Sukcesywnie będziemy je publikować na naszym portalu.

1. Anna Capajewa, Polskij szkaf (Polska szafa) praca pdf >>.

2. Anastasija Konstantinowna Kuliagina, Po nacionalnym motiwam (Ze względów narodowościowych) praca pdf >>.

3. Kristina Władimirowna Ostapczuk, Polskij sled w Kniażpogostskom rajonie (Polski ślad w rejonie kniażpogostskim) praca pdf >>. Streszczenie pracy w języku polskim, wraz z krótką jej charakterystyką i wybranymi fragmentami jest dostępne tutaj >>.

4. Jewgienij Aleksandrowicz Szyrokołobow, Po sledam polakow… (Śladami Polaków…praca pdf >>.

5. Anna Jewgienjewna Zaborska, Aleksandr Jurjewicz Szeszukow, Polskij sled w pamiati Makarichi (Polski ślad w pamięci Makarychy) praca pdf >>. Streszczenie pracy w języku polskim, wraz z krótką jej charakterystyką i wybranymi fragmentami jest dostępne tutaj >>.

 

 

 

 

 

 

Moskwa, 4 maja 2011. Rosyjscy laureaci konkursu w kategorii „Rosja i Polska: swój czy obcy”.

 

Szczegółowa relacja, pełna lista laureatów (tutaj) i zdjęcia z uroczystości finałowej na rosyjskiej stronie Stowarzyszenia „Memoriał”

(ak)