Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs na projekty dot. nauczania o prawach człowieka i historii

18.04.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” ogłasza po raz trzeci konkurs na projekty dot. nauczania o prawach człowieka i historii. Jest on kierowany do mieszkańców Europy środkowo-wschodniej, Niemiec i Izraela.

Kto może się ubiegać?
Współpracownicy instytucji zajmujących się nauczaniem historycznym i dot. praw człowieka.

Jakie projekty mogą być finansowane?
Narodowe i międzynarodowe projekty jak:
- projekty dla młodzieży i multiplikatorów lub innych grup, jak uczniowie szkół zawodowych, policjanci, żołnierze, współpracownicy urzędów, dziennikarze
- dni projektów, materiały do nauczania i programy nauczania
- projekty, które mają trwałe efekty, produkty, wyniki. 

Jury ocenia według następujących kryteriów:
- przydatność projektu, zapotrzebowanie na niego
- znaczenie kwestii praw człowieka współcześnie
- znaczenie powiązań historycznych
- przekonujące połączenie kształcenia historycznego z kształceniem nt. praw człowieka
- wkład do walki z antysemityzmem
- konkretne działania projektowe, metodyka i dydaktyka, proces nauczania
- efekt, produkt i jego długotrwałość
- innowacyjność, oryginalność
- kosztorys
- doświadczenie wnioskodawcy w nauczaniu nt. praw człowieka i w kształceniu politycznym/historycznym.

Opisy przykładowych projektów z ubiegłych lat (w języku angielskim) można zobaczyć tutaj: 2009/2010 i 2010/2011.

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2011. Formularz aplikacyjny w języku angielskim można pobrać tutaj.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji EVZ.

(ak)