Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konferencja „Nie masz już żydowskich miasteczek…” — Zagłada Żydów na polskiej prowincji

13.04.2011 | środa | Udostępnij na Facebooku

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Nie masz już żydowskich miasteczek…” — Zagłada Żydów na polskiej prowincji.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Historii UŁ (Łódź, ul. Kamińskiego 27a) w dniach 27–28 października 2011.

Głównym celem konferencji będzie przedstawienie sytuacji ludności żydowskiej na polskiej prowincji w latach drugiej wojny światowej. Stanowić ma próbę znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji mechanizmu zagłady Żydów (system prawny, aparat administracyjny) oraz samego przebiegu eksterminacji. Ważne będzie również przedstawienie reakcji polskiego i niemieckiego społeczeństwa na rozgrywający się obok nich dramat tysięcy Żydów.
Kolejnym celem konferencji będzie ukazanie stanu badań nad Zagładą małych społeczności żydowskich. W historiografii można z jednej strony wskazać na dominację tematów obejmujących swym zasięgiem duże getta (Warszawa, Łódź, Kraków, Białystok) i obozy zagłady (Auschwitz, Chełmno nad Nerem, Majdanek), z drugiej zaś, widoczna jest przewaga badań mających za swój przedmiot ziemie wchodzące w skład Generalnego Gubernatorstwa w porównaniu z obszarem Polski włączonym w granice Trzeciej Rzeszy.

Pobierz program konferencji pdf >>