Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konferencja „Jak Holandia chroni ważne źródła z czasów II wojny światowej dla przyszłych pokoleń”

18.03.2011 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Program „Dziedzictwo wojny”.

Środa, 30 marca 2011, godz. 9.30–18.30Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

Haga, marzec 2011
Organizacje zaangażowane w ochronę naszego dziedzictwa z czasów wojny mogły ubiegać się o fundusze z programu. Przyznano 221 grantów dla projektów, na przykład: digitalizacji źródeł, zbierania relacji świadków i cyfrowej rekonstrukcji źródeł. Poza tematami ogólnoholenderskimi
specjalną wagę przykładano do wydarzeń regionalnych i lokalnych oraz do tematów dotąd zaniedbanych badawczo.
We współpracy z wieloma dużymi organizacjami zajmującymi się zachowaniem wojennego dziedzictwa program doprowadził do powstania kilku dużych narodowych zbiorów źródeł z czasów II wojny światowej, dostępnych za darmo w Internecie.
Program „Dziedzictwo wojny” miał zgromadzić kluczowe materiały źródłowe i zachować je dla przyszłych pokoleń. Oficjalnie zakończyła go pod koniec 2010 roku konferencja; dokonano też oceny wewnętrznej i zewnętrznej.
Rząd Holandii chciałby podzielić się doświadczeniami z realizacji tego udanego programu z innymi państwami, które mają zbiory źródeł z czasów wojny. Tym samym z przyjemnością zapraszamy Państwa na tę konferencję, zorganizowaną wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Żydowskim Instytutem Historycznym.
Mam nadzieję, że spotkamy się w środę 30 marca 2011 roku. Z wyrazami szacunku

Mr Marcel Floor
dyrektor Wydziału Ofiar i Pamięci Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Holandii

Zapproszenie pdf >>