Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Program „Warsztat Historyczny Europa

03.03.2011 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

„Warsztat Historyczny Europa" (Geschichtswerkstatt Europa) to program stworzony przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ), który wspiera międzynarodowe projekty poświęcone kulturze pamięci i pamiętaniu w Europie. Jego celem jest inspracja dialogu młodych Europejczyków na temat różnic i podobieństw w postrzeganiu historii wspólnych opresji XX wieku na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Program wsparcia Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" w roku 2012 będzie służył finansowemu wsparciu projektów poświęconych wojnie, czasom powojennym, Zimnej Wojnie jako spóściźnie II wojny światowej oraz Nowemu Początkowi lat powojennych (1945-1960). W centrum zainteresowania projektów powinny znaleźć się zjawiska zaistniałe w społeczeństwach europejskich w pierwszych 15 latach powojennych, będące bezpośrednim efektem doświadczenia II wojny światowej. Chociaż w tym okresie, społeczeństwa europejskie na ogół starały się zapomnieć o przeszłości i żywiły nadzieję Nowego Początku, indywidualne doświadczenia przemocy nadal były bardzo żywe i wyraźne. W jaki sposób ta ambiwalentna sytuacja wpłynęła na pamiętanie i interpretację wojennych wydarzeń?

 

 

 

 

 

 

Aby uzyskać więcej informacji zajrzyj do załączonego zaproszenia do składania wniosków (w języku angielskim).

Instytut Historii Stosowanej wraz z Uniwersytetem Europejskim Viadrina i Instytutem Studiów Globalnych i Europejskich na Uniwersytecie w Lipsku jest odpowiedzialny za doradztwo i wsparcie projektów. Instytut służy Panstwu pomocą w dopracowaniu koncepcji projektów, od szkiców wstępnych, aż po wypełnienie wniosku i procedury księgowe.

Prosimy o przekazanie zaproszenia do składania wniosków zainteresowanym osobom (w wieku 18 — 35 lat): studentom, absolwentom, młodym naukowcom, dziennikarzom i wszystkim innym, aktywnym członkom społeczeństwa obywatelskiego, którzy chcieliby w ramach programu „Warsztat Historyczny Europa" zgłosić własny projekt wraz z partnerem (osoba lub instytucja) z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Izraela. Zarysy projektów należy składać między 1 kwietnia a 15 maja 2011 za pośrednictwem formularza on-line na stronie internetowej Geschichtswerkstatt Europa.

Dalsze informacje dotyczące programu, FAQ i niemiecka wersja zaproszenia do składania wniosków, są dostępne na www.geschichtswerkstatt-europa.org.
Koordynatorzy programu chętnie odpowiedzą na Państwa pytania przez telefon, skype lub e-mail.

(pg)