Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Seminarium „(Nad)użycie Historii”

15.02.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

„(Nad)użycie Historii” – Seminarium dla nauczycieli - opiekunów prac konkursów historycznych sieci EUSTORY. Helsinki. 7-10 sierpnia 2011

Historia jest na każdym niemal kroku stale (nad)używana, ślady (nad)używania historii możemy odnaleźć kiedy słuchamy wiadomości, czytamy gazety lub oglądamy filmy. (Nad)użycie historii odgrywa szczególną rolę w polityce i konfliktach, ale historia jest również (nad)używana w codziennym kontekście społecznym, w którym teraźniejszość i przyszłość są wyjaśniane i uzasadniane poprzez uwagi i odniesienia do przeszłości. Także nauczyciele historii nie są w stanie uciec od problemu używania historii podczas zajęć lekcyjnych. Nieustannie muszą mieć na uwadze własny sposób prezentowania historii i to, jak on wpływa na zrozumienie przeszłości i teraźniejszości u uczniów. Nauczyciele powinni również umieć ocenić, jakiego rodzaju wpływ ma szeroko rozumiana kultura, np. filmy i powieści, na uprzedzenia uczniów, tak by przygotować ich do krytycznej konfrontacji z jej wytworami. (Nad)użycie historii to frapujący temat dla każdego nauczyciela historii w 21 wieku.

Jako członek sieci EUSTORY, Stowarzyszenie Nauczycieli Historii i Nauk Społecznych w Finlandii oferuje nauczycielom historii z Państw Basenu Morza Bałtyckiego wyjątkową możliwość skoncentrowania się na tym temacie podczas seminarium w sierpniu 2011 roku. Seminarium odbędzie się w się w historycznym anturażu hotelu konferencyjnego Hanasaari w Helsinkach.

Organizatorzy seminarium zapraszają nauczycieli historii z następujących krajów: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja. Liczbę uczestników z każdego kraju przewidziano na 4-5 osób. Seminarium przeznaczone jest dla tych nauczycieli historii, których uczniowie brali udział w krajowych konkursach historycznych sieci EUSTORY (W Polsce konkurs „Historia Bliska”).

Program seminarium obejmuje wykłady ekspertów, takich jak prof. Klas-Göran Karlsson ze Szwecji, prof. Andreas Körber z Niemiec, dr Markku Jokisipilä z Finlandii i dr Pilvi Torst, który jest odpowiedzialny za ogólnonarodowy program badania świadomości historycznej w Finlandii. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość dalszego rozwijania głównego tematu seminarium poprzez porównanie przypadków (nad)użycia historii w różnych krajach i konfrontację systemów nauczania.

Językiem roboczym seminarium jest angielski. Opłata za uczestnictwo obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie na czas seminarium, wynosi 100 €. Uczestnicy opłacają także koszty podróży do i z Helsinek..
Więcej informacji na temat seminarium uzyskają Państwo od krajowego organizatora konkursu historycznego w ramach sieci EUSTORY (Ośrodek KARTA w Warszawie).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o jak najszybsze nadesłanie deklaracji uczestnictwa (do 31 marca 2011) na adres: historia.bliska@karta.org.pl. Uwaga, liczba miejsc ograniczona!

(pg)