Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs historyczny „Historia Bliska” - 4 tematy do wyboru!

08.02.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

XV edycja konkursu „Historia Bliska” obejmuje 4 różne tematy do wyboru. Strona domowa konkursu www.historiabliska.pl zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące realizacji prac konkursowych.

Tegoroczne tematy to:
1. Dzieci wojny – żołnierze i ofiary
2. Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli
3. Spotkania w XX wieku. Polacy−Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?
4. Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie…

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie i nadsyłania swoich prac na nasz adres drogą pocztową do 30 kwietnia!

Współorganizatorami konkursu są: Ośrodek KARTA, Muzeum II Wojny Światowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Edukacji m.st. Warszawy wraz z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacja Batorego.

Konkurs wspierają: Dom Spotkań z Historią w Warszawie, międzynarodowa sieć EUSTORY, Fundacja „Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość” (EVZ) z Niemiec.

Partnerem tematu polsko-rosyjskiego jest Stowarzyszenie „Memoriał” (Moskwa).

(ak)