Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

O historii i pamięci

12.07.2010 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Badania pamięci, miejsca pamięci, nośniki pamięci, formy upamiętniania, zmienność i ciągłość pamięci, kultura historyczna, pamięć lokalna to zagadnienia, którym poświęcony jest najnowszy numer kwartalnika „Kultura Współczesna”, wydawanego przez Narodowe Centrum Kultury.

„W tym numerze „Kultury Współczesnej” - pisze w artykule wprowadzającym Stefan Bednarek - powracamy do problemów przeszłości i jej społecznych wyobrażeń oraz różnorakich pożytków z niej czerpanych. Problematyka ta jest ciągle obecna na wszystkich poziomach społecznego dyskursu, daleka jednak od wyczerpania. W części pierwszej numeru znalazły się tłumaczenia prac niemieckich badaczy pamięci oraz artykuły współpracujących z nimi w ramach projektu Polsko-niemieckie miejsca pamięci badaczy polskich z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Pozostałe teksty – z nielicznymi wyjątkami – prezentowane były podczas zorganizowanego przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w maju 2009 roku seminarium „Kulturoznawstwo a wiedza historyczna” poświęconego problemom pożytków czynionych z historii, kulturze historycznej, pamięci zbiorowej oraz kulturoznawczym badaniom pamięci. Seminarium to, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze i Narodowe Centrum Kultury. Pod jednym przynajmniej względem spotkanie to realizowało ideę naczelną cyklu seminariów „Kultury Współczesnej”: łączyć refleksję teoretyczno-metodologiczną z badaniem rzeczywistości kulturowej”.

Spis treści i krótkie streszczenia poszczególnych artykułów są dostępne tutaj.

„Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka”, nr. 1/2010.

(pm)

Tagi: