Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Publ. „Human Rights and History: A Challenge for Education”

20.05.2010 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Ukazała się nowa publikacja Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” po angielsku pt. „Human Rights and History: A Challenge for Education” pod redakcją Rainera Huhle na temat kształcenia o prawach człowieka i jego powiązaniu z kształceniem historycznym. Autorzy artykułów przedstawiają historię powstania praw człowieka po 1945, wybrane aspekty kwestii praw człowieka i współczesne wyzwania w nauczaniu o prawach człowieka i połączniu go z nauczaniem o Holocauście.

Publikację można skopiować z Internetu. Można ją znaleźć wśród innych publikacji Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”na stronie Fundacji.

Można też zamówić egzemplarze (za darmo) pisząc na adres: publikation@stiftung-evz.de

O FUNDACJI

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” powstała w 2000 roku, aby wypłacić odszkodowania dla byłych robotników przymusowych w Niemczech. Program wypłacania odszkodowań zakończył się w 2007 roku. Kapitał Fundacji stanowiły 5,2 bilionów Euro, co pochodziło od rządu Niemiec i przedstawicieli niemieckiego przemysłu. 358 milionów Euro z tej sumy a także procenty od tej sumy zostały przeznaczone do wspierania projektów. Obecnie Fundacja przypominając o narodowym socjalizmie wspiera międzynarodowe projekty, służące wzmocnieniu partnerskiej współpracy między Niemcami a krajami, które ucierpiały pod reżimem narodowego socjalizmu.

Wspierane są projekty odpowiadające jednemu z trzech priorytetów:
1. Konfrontacja z historią - projekty, które podtrzymują pamięć o rządach narodowego socjalizmu i przybliżają tę historię młodzieży
2. Działania na rzecz demokracji i praw człowieka - wsparcie międzynarodowych inicjatyw promujących demokrację i prawa człowieka
3. Pomoc humanitarna dla ofiar reżimu narodowego socjalizmu - międzynarodowe projekty wspierające osoby, które ucierpiały pod reżimem narodowego socjalizmu.

Fundacja ma swoją siedzibę w Berlinie:
Fundacja EVZ
Lindenstrasse 20-25, 10969 Berlin
tel.: +49 (0)30 25 92 97 86
www: www.stiftung-evz.de

(ak)