Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs na prace magisterskie o opozycji demokratycznej w Polsce

07.05.2010 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Konkurs obejmuje prace magisterskie obronione najpóźniej przed 1 października 2010 r. dotyczące tematyki związanej z historią „Solidarności” i opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1970 – 1990. W konkursie preferowane będą prace nowatorskie, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki, metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie, które zostały napisane i obronione na uczelniach wyższych i w instytucjach naukowych najpóźniej przed 1 października 2010 r. Zgłoszenie pracy do konkursu może dokonać jej autor najpóźniej do dnia 31 października 2010 roku.

Zgłaszana do konkursu praca magisterska nie może być publikowana przed okresem trwania konkursu, w trakcie jego trwania, a w przypadku pracy nagrodzonej I nagrodą, w okresie dwóch lat od daty rozstrzygnięcia konkursu przez inny podmiot niż Europejskie Centrum Solidarności.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Laureat pierwszej nagrody uzyska dodatkowo możliwość wydania pracy drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 30 listopada 2010 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ecs.gda.pl.

Więcej informacji o konkursie uzyskać można bezpośrednio u organizatorów w Europejskim Centrum Solidarności.

mw