Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Dokumenty w sprawie Katynia na stronie Archiwum Rosyjskiego

05.05.2010 | środa | Udostępnij na Facebooku

Zgodnie z decyzją Prezydenta Dmitrija Miedwiediewa na stronie internetowej Archiwum Rosyjskiego umieszczone zostały obrazy elektroniczne oryginałów dokumentów archiwalnych w „sprawie Katynia” z „pakietu nr 1” – materiały o rozstrzelanych w Katyniu Polakach. Wykaz, umieszczony 28. kwietnia 2010 na stronie Archiwum Rosyjskiego, zawiera siedem dokumentów:

1. Notatka raportowa ludowego komisarza  spraw wewnętrznych ZSRR  Ł.Ł. Berii do J.W. Stalina z propozycją powierzenia NKWD ZSRR rozpatrzenia  w trybie szczególnym  spraw przeciwko obywatelom polskim, przetrzymywanym w obozach dla jeńców wojennych  NKWD ZSRR i więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi. Marzec  1940 r. strona 1strona 2, strona 3, strona 4
Oryginał.
RGASPI (Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej). F.17. Op.166. Spr.621. Ark.130-133.

2. Wyciąg z protokołu Nr 13 z posiedzenia Biura Politycznego KC WKP(b) „Sprawa NKWD ZSRR” (punkt 144).
5 marca 1940 r.

Oryginał.
RGASPI (Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej). F.17. Op.166. Spr.621. Ark.134.

3.  Wyciąg z protokołu Nr 13 z posiedzenia Biura Politycznego KC WKP(b) „Sprawa NKWD ZSRR” (punkt 144).
5 marca 1940 r.
Egzemplarz, wysłany do przewodniczącego KGB  przy RM ZSRR  A.N. Szelepina 27 lutego 1959 r.

Oryginał.
RGASPI (Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej). F.17. Op.166. Spr.621. Ark.135.

4. Arkusze Nr 9 i 10, usunięte z protokołu z posiedzenia Biura Politycznego KC WKP(b) Nr 13 „Teczka specjalna” pod datą 17 lutego – 17 marca 1940 r. 
Oryginał.
RGASPI (Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej). F.17. Op.166. Spr.621. Ark.136-137.

5. Notatka przewodniczącego  KGB  przy RM ZSRR A.N. Szelepina  do N.S. Chruszczowa o likwidacji wszystkich zarejestrowanych spraw  przeciwko obywatelom polskim, rozstrzelanym w 1940 r. z załączeniem projektu postanowienia Prezydium KC KPZR.
3 marca 1959 r.

Oryginał.
RGASPI (Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej). F.17. Op.166. Spr.621. Ark.138-139.

6. Teczka dwuarkuszowa i  informacja współpracownika I Sekcji Wydziału Ogólnego KC KPZR  W.J. Gałkina o zapoznaniu  kierowników KC KPZR z dokumentami pakietu Nr 1.
Oryginał.
RGASPI (Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej). F.17. Op.166. Spr.621. Ark.128-129.

7. Pakiet Nr 1 z wykazem zamieszczonych dokumentów.
Na pakiecie znajdują się pieczątki «Ściśle tajne», «Teczka specjalna» i notatka «Archiwum VI Sekcji Wydz. Ogólnego  KC KPZR. Bez zezwolenia Kierownika Aparatu Prezydenta ZSRR pakietu nie otwierać. 24 grudnia 1991 r.».

Oryginał.
RGASPI (Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej). F.17. Op.166. Spr.621. Ark.140.

Źródła: http://www.rian.ru/docs/projects/katyn.html oraz http://rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml

(ak)

Tagi: