Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Trening: Migracje przymusowe i prawa człowieka w edukacji obywatelskiej w Europie

02.02.2010 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Stowarzyszenie "Network Migration in Europe" organizuje zaawansowany trening na temat (przymusowych) migracji i praw człowieka: wyzwania i metody w obywatelskiej edukacji europejskiej. Szkolenie adresowane jest dla studentów, młodych nauczycieli, multiplikatorów, trenerów i aktywnych na polu (obywatelskiej) edukacji europejskiej.

Trening odbywa się w dniach 14-18 kwietnia 2010 w Berlinie.

Uczestnicy szkolenia, tzw. europejskiego forum, otrzymają 5-dniowe trening edukacyjny i spotkania aby poznać metody nauczania, modele uczenia się / nauczania i pracę metodą projektu na temat jak europejskie społeczeństwa zajmują się migracją i integracją w przeszłości i teraźniejszości.

Udział w treningu zakłada:
1. Przygotowanie się w oparciu o gotowy zbiór tekstów (seminar reader).
2. Aktywną (edukacyjną i metodyczną) pracę w grupie
3. Wypracowanie krótkich materiałów podsumowujących lub projektów dla szkół, dorosłych lub grup edukacyjnych które zostaną opublikowane na stronie: www.migrationeducation.org.

Za udany udział uczestnikom zostaną wręczone certyfikaty. Uczestnicy mogą użyć zdobytą wiedzę, metody i doświadczenia w ich pracy edukacyjnej, nauczaniu, pracy z młodzieżą, dorosłymi, pracy społecznej i w muzealnictwie.

Wymagana jest dobra aktywna i pasywna znajomość angielskiego.  Uczestnicy powinni być zainteresowani pracą w grupach i interakcjami.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia są w pełni pokryte. Koszty podróży do 80 € dla uczestników ze starych krajów członkowskich UE i do 50 € dla uczestników ze starych krajów członkowskich UE muszą pokryć sami uczestnicy. Dodatkowe koszty pokryje Network Migration.

Zgłoszenia należy wysyłać do 14-go marca 2010 i powinno zawierać: formularz aplikacyjny (do pozyskania  tutaj lub przez e-mail uczyc.sie.z.historii@karta.org.pl) i życiorys (do 1 storny A4).

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Odpowiedźi na Państwa pytania udzielą:
Dr. Andrea Schmelz, Dr. Anne von Oswald
E-mail: info@network-migration.org

(ak)