Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Akademia na temat pamięci i praw człowieka

17.12.2009 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Druga edycja międzynarodowej akademii na temat pamięci i praw człowieka organizowanej przez Fundację „Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość” (EVZ) odbędzie się w Berlinie w dniach 14-19 marca 2010.

Akademia jest wyjątkową okazją zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń dla osób zajmujących się edukacją historyczną i zagadnieniami praw człowieka. Jej celem jest pogłębienie przekazanie wiedzy na temat przestrzegania praw człowieka na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zachęcenie do podejmowania działań i projektów związanych z edukacją w tym zakresie.

Główne zagadnienia poruszane podczas spotkań obejmują: rozwój, podstawy i znaczenie praw człowieka, rozwój systemu ochrony praw człowieka w perspektywie historycznej, znaczenie praw człowieka w kontekście zmian społecznych w Europie Wschodniej.

Akademia jest głównie adresowana do nauczycieli i menadżerów projektów edukacyjnych w omawianych dziedzinach z Polski, Czech, Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Izraela oraz Niemiec. Liczba uczestników jest ograniczona do 20. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 stycznia 2010.

Koszt udziału wynosi 250 euro i pokrywa uczestnictwo, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Dla uczestników spoza Niemiec możliwe są zniżki i zwrot kosztów podróży.

Więcej informacji a także wstępny program, ulotkę informacyjną oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie internetowej Fundacji EVZ.

Informacja i rejestracja:

Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
Internationale Akademie "Erinnerung und Menschenrechte"
Imke Leicht
Lindenstraße 20 - 25
10969 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/ 25 92 97-0
Fax: +49 (0) 30/ 25 92 97-11
Email: leicht@stiftung-evz.de
www.stiftung-evz.de

pm