Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Forum „Bez granic” - historia w dialogu

16.11.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Forum „Bez granic”, adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i szkół z Polski, Niemiec i Obwodu Kaliningradzkiego FR, zajmujących się pracą z młodzieżą i zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów o tematyce historycznej.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 1-5 grudnia 2009 r. w Galinach k. Bartoszyc (województwo warmińsko-mazurskie). Jego tematem przewodnim będzie historia we współpracy trójstronnej. Seminarium finansowane jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Podczas spotkania uczestnicy będą się zajmować „żywą” częścią świadomości kulturowej i historycznej, która kształtuje wzajemne relacje. Będą się wspólnie zastanowić się nad tym, jak zainteresować młodzież zagadnieniami historycznymi, jak uczyć ją otwartości, ale także krytycznego myślenia wobec historii i jej interpretacji, dostrzegania swojej indywidualnej roli w społeczeństwie. Przypadające na 2009 r. rocznice ważnych wydarzeń historycznych są ku temu doskonałą okazją.

W czasie Forum swoimi doświadczeniami podzielą się praktycy i eksperci, prezentując przykłady modelowych projektów historycznych oraz prowadząc warsztaty poświęcone wykorzystaniu współczesnych środków audiowizualnych i metody pracy projektowej w realizacji działań historycznych z młodzieżą. Forum będzie również okazją do nawiązania kontaktów i znalezienia parterów do realizacji wspólnych projektów.

Zajęcia podczas Forum będą się odbywać na plenum oraz w grupach. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie. Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do i z Galin.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego odesłanie do 19.11. na adres transgraniczny@borussia.pl lub faksem 089 534 00 26. Formularz zgłoszeniowy oraz informacje w języku niemieckim oraz rosyjskim są dostępne na stronie internetowej Fundacji „Borussia”.

pm