Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Groźby za krytykowanie sowieckiej przeszłości

06.10.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Aleksandr Podrabinek publicznie skrytykował sowieckich weteranów, czym sprowokował pogróżki przypisywane prokremlowskiej młodzieżówce.

Dziennikarz Aleksandr Podrabinek jest oficjalnym korespondentem RFI (Radio France Internationale), w okresie ZSRR odsiadywał wyroki za działalność opozycyjną. Współcześnie pozostaje tak samo krytyczny wobec sowieckiej przeszłości swojego kraju. Po publicznej krytyce władz Moskwy za zmuszenie właścicieli restauracji „Antysowieckiej” do zmiany nazwy lokalu został zaatakowany przez obrońców propagandowej wersji rosyjskiej historii. Podrabinek w swoim komentarzu komunistyczną historię Rosji określił jako krwawą, fałszywą i wstydliwą. Członkowie młodzieżowej prokremlowskiej bojówki „Naszi” zdobyli jego adres i numer telefonu, udostępniając go na swojej stronie internetowej, co spowodowało, że otrzymuje on wciąż telefony z pogróżkami, a przed drzwiamy dyżurują bojówkarze. Regularnie w internecie publikowane są groźby skierowane przeciwko niemu i jego rodzinie.

Restauracja „Antysowiecka” musiała zmienić szyld z powodu krytyki ze strony weteranów wojny ojczyźnianej. Podrabinek komentował to: „szokuje was nazwa ‘antysowiecka’ zapewne dlatego, że byliście strażnikami w obozach i więzieniach, albo katami w plutonach egzekucyjnych”. Nazwa restauracji według weteranów miała antypatriotyczny charakter i szargała pamięć bohaterskiej przeszłości Rosji.

Dyrekcja RFI opublikowała do władz Rosji apel, w którym żąda od władz rosyjskich, by dołożyły wszelkich strarań dla zapewnienia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej Aleksandra Podrabinka.

Źródło:
www.rfi.fr
www.telegraph.co.uk

(mw)