Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Bez podręczników o historii XX wieku

01.10.2009 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Des Moines to stolica stanu Iowa. Jak informuje portal Des Moines Register władze odpowiedzialne za edukację w tym mieście wdrożyły dość niekonwencjonalny system nauczania historii. Otóż uczniowie z trzech lokalnych szkół średnich na lekcjach historii XX wieku korzystać mają wyłącznie ze źródeł historycznych i relacji świadków. Zrezygnowano natomiast z korzystania z podręczników. Władze mają nadzieję, że taka inicjatywa zwiększy zainteresowanie historią wśród osób przygotowujących się do egzaminów kończących ten etap edukacji i zwiększy poziom pozytywnych ocen z tego przedmiotu.

Samorząd Des Moines otrzymał z budżetu federalnego półtora miliona dolarów w ramach pięcioletniego grantu "Teaching American History". 300 tys. z tej sumy przeznaczone ma być na przygotowanie nowych materiałów edukacyjnych i wdrożenie nauczycieli do nowego systemu nauczania.

Uczniowie z Des Moines zdający historię na egzaminie kończącym naukę w szkole średniej zaliczyć muszą dwa lata historycznej edukacji. Przez ostatnie trzy lata około 18 proc. uczniów wybierało ten przedmiot. W roku szkolnym 2007/2008 finalne egzaminy z historii oblało 18 proc. zdających, w ostatnim roku poziom ten wzrósł do 21 proc.

David Johns, odpowiedzialny w samorządzie Des Moines za sprawy edukacji humanistycznej przekonuje, że rezygnacja z korzystania z podręczników podczas zajęć nie oznacza ich całkowitego wycofania z systemu edukacji. Jak twierdzi, przywrócono tylko podręcznikom odpowiednie miejsce w nauczaniu historii - są dodatkiem do kursów, a nie jego treścią. Ma to szczególne znaczenie w przypadku nauczania historii XX wieku, gdzie nauczyciel ma do dyspozycji wiele atrakcyjnych źródeł (inaczej niż w przypadku np. dziejów średniowiecznych), a uczniowie na lekcjach mogą wykorzystywać własne doświadczenia (np. podczas zajęć dotyczących tematyki imigracji do USA rodzinne historie opowiadają uczniowie z Meksyku czy krajów Azji).

Źródło: http://www.desmoinesregister.com/article/20090928/NEWS02/909280315/1004