Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Przeszłość i teraźniejszość praw człowieka

24.09.2009 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Do 15 stycznia 2010 szkoły i organizacje młodzieżowe z Niemiec, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Izraela mogą przedstawiać projekty z wnioskami o ich dofinansowanie. Tematem projektów w 2010 będzie przeszłość i teraźniejszość praw człowieka.

„Europejczycy dla Pokoju”  to program fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, która promuje i wspiera aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, oparte na świadomym czerpaniu z doświadczeń przeszłości. Od 2005 roku fundacja sfinansowała 330 projektów na łączną kwotę ponad 4 milionów euro.

Zgłaszane projekty winny uwzględniać zagadnienia historyczne takie jak faszyzm i narodowy socjalizm, Holocaust i II wojna światowa, których tragiczne doświadczenia doprowadziły do rozwoju idei praw człowieka, jak również poruszać współczesne zagadnienia związane z przestrzeganiem i naruszaniem praw człowieka.

Projekty winny uwzględniać szeroki kontekst problematyki praw człowieka, ich związek z takimi współczesnymi zagadnieniami jak bieda, nierówność płci, nietolerancja, przemoc, konflikty i wojny czy zanieczyszczenie środowiska. Powinny także próbować odpowiedzieć na pytania o aktualność idei praw człowieka, ich znaczenie, oraz jak instytucje i współczesne społeczeństwa obywatelskie mogą bronić i promować prawa człowieka.

Przykładowe grupy zagadnień, na których mogą opierać się projekty, a także więcej informacji (w języku angielskim) na temat projektów i ich finansowania można znaleźć na stronie programu , w jego ulotce informacyjnej, lub uzyskać dzwoniąc pod numer: 030/31 51 74 77 lub pisząc na adres: info@europeans-for-peace.de

Kontakt:
Juliane Tomann
Programmreferentin
Schillerstraße 57
10627 Berlin
Tel: +49 (0)30 3151 7477
Fax: +49 (0)30 3151 7471
tomann@europeans-for-peace.de
www.europeans-for-peace.de

pm