Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Zgłoś pracę magisterską o prawach człowieka

20.09.2009 | niedziela | Udostępnij na Facebooku

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu praw człowieka. Do udziału w konkursie zaproszeni są studenci i absolwenci prawa, administracji, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, socjologii, resocjalizacji, europeistyki, filozofii i innych. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni państwowych i prywatnych.

Do zgłoszenia udziału w konkursie należy załączyć pozytywną rekomendację promotora pracy magisterskiej oraz streszczenie pracy przygotowane przez jej autora (do 6000 znaków ze spacjami).

Do 15 października zgłaszać można prace magisterskie napisane w roku akademickim 2008/2009 (obrona pracy do 30 września 2009). Organizatorzy planują drugą edycję konkursu już w 2010 roku.

Pierwszą nagrodą w konkursie jest miesięczne stypendium naukowe na zagranicznej uczelni i publikacja pracy magisterskiej drukiem. Druga i trzecia nagroda to atrakcyjne miesięczne płatne praktyki i publikacja pracy w formie e-booka.

Rozstrzygnięcie konkursu: 1 grudnia 2009.  Szczegółowych informacji udziela Joanna Lora, koordynator konkursu (pracamagisterska@prawaczlowieka.pl, tel. 504 080 667)

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do głębszego zainteresowania prawami człowieka, w szczególności w płaszczyźnie interdyscyplinarnej, a absolwentów studiów magisterskich do kontynuowania ścieżki naukowej w tej dziedzinie. To zaproszenie do czynnego udziału w wymianie poglądów związanych z tematyką praw człowieka i forma popularyzacji idei praw człowieka i wiedzy o prawach człowieka.

Szczegółowy regulamin zgłaszania prac znajduje się na stronie http://www.prawaczlowieka.pl/pracamagisterska

(mw)