Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć”

14.09.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” ogłosiła ogólnopolski konkurs „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.” Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Jak poinformował na konferencji prasowej przewodniczący zarządu Fundacji, Dariusz Pawłoś, „zadaniem młodzieży, która weźmie udział w konkursie, będzie odnalezienie nazwisk i uzyskanie jak najwięcej informacji o ofiarach represji pod okupacją niemiecką. Informacje powinny dotyczyć osób zabitych, zmarłych lub poległych żołnierzy, aresztowanych, więzionych, zmuszanych do przymusowej pracy, wysiedlonych, itp.” (...) „Uczestnicy konkursu mogą odwiedzać miejscowe archiwa, miejsca pamięci, mogą również korzystać z ksiąg parafialnych, kronik szkolnych” - poinformował D. Pawłoś.

„Chcemy zachęcić młodych ludzi do rozmów ze świadkami historii, aby również w ten sposób przywołać nazwiska osób, które zginęły w czasie II wojny światowej lub były prześladowane pod okupacją niemiecką. Ci, których szukamy, pochodzą często z naszych rodzin, bliskiego otoczenia, z sąsiedztwa, wystarczy ich poszukać.”- mówił Pawłoś (...) „Jednocześnie pragniemy, by kontakt z osobami, które pamiętają wydarzenia II wojny światowej pomógł w tworzeniu więzi międzypokoleniowej i uwrażliwił młode osoby na przeżycia i potrzeby starszego pokolenia”.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Merta ocenił, że ogłoszony konkurs dla młodzieży może również wzbogacić program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. T. Merta wyraził przekonanie, że konkurs umożliwi uzyskanie nowej wiedzy. Przypomniał, że pierwsza faza programu polegała na scalaniu różnego rodzaju istniejących cząstkowych baz danych. Teraz nadchodzi druga faza, w której należy weryfikować nowe źródła, szukać nowych informacji. „Ten konkurs właśnie na tym będzie polegał” - podkreślił Merta.

Laureatem konkursu zostanie szkoła lub organizacja młodzieżowa, która nie tyle zgromadzi i przekaże Fundacji największą liczbę ankiet dotyczących osób represjonowanych, ale której wkład pracy i zaangażowanie w realizację konkursu zostanie najwyżej ocenione przez Jury. Lista laureatów konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości do 7 czerwca 2010 roku. Gala konkursowa odbędzie się w czerwcu 2010 roku.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Władysław Bartoszewski - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Janusz Kurtyka - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Andrzej Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Sławomir Radoń - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Regulamin konkursu i wszystkie niezbędne informacje dostępne są w Internecie na stronie Programu www.straty.pl oraz www.fpnp.pl.

Źródło: Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie", straty.pl

pm