Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Rok Historii Najnowszej - Ośrodek KARTA partnerem projektu

14.09.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Rocznice wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę, 20-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego i 30-lecie rejestracji Solidarności mają być okazją do pogłębienia wiedzy uczniów o historii najnowszej. MEN ogłosiło rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.

Minister edukacji Katarzyna Hall opublikowała pod koniec sierpnia list otwarty w tej sprawie. Szczegółowy harmonogram tegorocznych działań zostanie podany w przeciągu kilku tygodni. Resort edukacji chce promować działania edukacyjne zmierzające do popularyzacji wśród młodzieży wiedzy o dziejach najnowszych: tymczasem nie jest z tą wiedzą najlepiej. W „Tygodniku Powszechnym” Przemysław Wilczyński pisał niedawno: Jeśli wierzyć ulicznym sondom, badaniom socjologicznym, diagnozom profesorów i narzekaniom nauczycieli, przeciętny młody Polak wie dziś więcej o rozbiciu dzielnicowym niż rozbiciu muru berlińskiego i lepiej zna postać Bolesława Krzywoustego niż Lecha Wałęsy.

Podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół w Straszynie Katarzyna Hall zwróciła uwagę na ten problem: Młodzi ludzie kończący szkołę mało wiedzą o historii najnowszej. Wydaje się, że nową podstawą programową, która wchodzi w tym roku do edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i pierwszych klas gimnazjum zmienimy to w sposób istotny, że każdy absolwent polskiej szkoły przejdzie taki pogłębiony, solidny kurs historii najnowszej.

Minister na swoim blogu przekonuje: Wzmocnienie pozycji historii najnowszej w nowej podstawie programowej wynikło z przekonania, że znajomość historii XX wieku stanowi klucz do lepszego zrozumienia otaczającego świata, mechanizmów życia społeczno-politycznego, sprzyjając zarazem podnoszeniu świadomości obywatelskiej. Dotychczasowy układ treści, w którym dzieje najnowsze omawiano zawsze pod koniec trzyletniego etapu edukacyjnego, w szkolnej praktyce ujawnił liczne wady – doświadczenie pokazało, że brak czasu zmuszał nauczycieli do bardzo powierzchownego omawiania skomplikowanych problemów historii ostatniego stulecia. Zaowocowało to bardzo słabą znajomością dziejów najnowszych wśród absolwentów polskich szkół. Zanim absolwenci uczeni zgodnie z nową podstawą programową zaczną opuszczać polskie szkoły, warto trochę poprawić aktualny stan rzeczy.

18 września rusza portal dedykowany ogłoszonemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektowi „Rok Historii Najnowszej”, którego Ośrodek KARTA jest partnerem.

W portalu www.rokhistorii.men.gov.pl znaleźć można m.in. aktualności dotyczące projektów edukacyjnych promujących wiedzę o historii najnowszej, materiały edukacyjne, informacje o konkursach i konferencjach. Portal ma stać się nowoczesnym narzędziem na co dzień wspierającym nauczycieli w prowadzeniu zajęć.

W ramach serwisu udostępniane będą informacje o inicjatywach edukacyjnych realizowanych przez partnerów „Koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji”: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, Narodowego Centrum Kultury, Inicjatywy „Razem 89„, Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacji Centrum Solidarności, Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA.

Obecny rok szkolny jest szczególny. Zaczęliśmy go od 70. rocznicy wybuchu wojny, obchodziliśmy 20. rocznicę powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wkrótce nadejdzie 20-lecie pierwszych wyborów samorządowych, przed nami także 30-lecie porozumień sierpniowych. Rocznice te mogą być wykorzystane do rozmawiania w szkole o tym, co te ważne daty zmieniły w naszej rzeczywistości - pisała Krystyna Hall w informacji o ogłoszeniu przez MEN roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.

www.rokhistorii.men.gov.pl