Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Ścieżki Pamięci“

29.06.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

„Geschichtswerkstatt Europa“ to program Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (EVZ), który wspiera międzynarodowe projekty poświęcone europejskim kulturom pamięci. Jego celem jest dialog młodych Europejczyków na temat różnic i podobieństw w narodowej, regionalnej i lokalnej pamięci o doświadczeniach przemocy w XX wieku. Wiosną 2010 Instytut Historii Stosowanej (Das Institut für angewandte Geschichte) zorganizuje we Frankfurcie nad Odrą spotkanie, które ułatwi uczestnikom merytoryczne i metodologiczne przygotowanie projektów oraz nawiązanie ze sobą kontaktów.

Granty wspierają projekty o charakterze międzynarodowym, których uczestnicy: studenci, absolwenci, młodzi naukowcy, dziennikarze, artyści oraz inne zainteresowane osoby w wieku od 18 do 35 lat podejmą wspólnie badania nad wybraną ścieżką pamięci. Termin realizacji projektu to kwiecień - październik 2010. Wnioskodawcy mają zaplanować i zrealizować projekty wspólnie z partnerami z innych krajów Europy Środkowowschodniej lub Izraela. Prezentacje i dyskusje nad projektami powinny wywołać rezonans w opinii publicznej. Oczekiwane rezultaty projektów to: teksty, dokumentacja fotograficzna lub filmowa, tworzące wspólną platformę internetową Geschichtswerkstatt Europa.

Szkic projektu należy wysłać w terminie od 1 września do 26 października za pomocą formularzu dostępnego online na stronach organizatora. W listopadzie 2009 komisja ekspertów podejmie decyzję, które projekty zostaną poproszone o złożenie wniosku.

Więcej informacji o inicjatywie uzyskać można na stronie internetowej www.instytut.net

mw