Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„The message of 1989. History and democatic citizneship in intercultural dialogue”

22.06.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa zaprasza do udziału w międzynarodowym seminarium „The message of 1989. History and democatic citizneship in intercultural dialogue”. Seminarium odbędzie się w Niemczech w dniach 31.07 - 11.08 w Niemczech. Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-35 lat z Polski, Niemiec, Węgier, Północnej Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

Uczestnicy seminarium będą analizować wpływ wydarzeń historycznych na kształt współczesnych społeczeństw. Przedmiotem zainteresowania będą miejsca pamięci, podręczniki do historii, biografie rodzinne. Ważnym elementem projektu są też idee i wizje aktywnego obywatelstwa - seminarium może stać się początkiem wspólnych międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych.

Projekt finansowany jest przez Niemiecką Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”, w ramach Akcji 4.3. Koszty uczestnictwa to 50 € pokrywające zakwaterowanie, wyżywienie (z wyjątkiem dwóch obiadów w Berlinie), opłaty, koszty programowe, oraz transport z Lambrecht do Berlina- płatne po przyjeździe na projekt. Koszty podróży będą refundowane w wysokości 70% kosztów rzeczywistych, do maksymalnej kwoty 150€. Przylot/ przyjazd do Frankfurtu nad Menem, wylot/wyjazd z Berlina.

Językiem roboczym seminarium jest angielski. Zgłoszenia przyjmowane są do 03.07.2009 wyłącznie drogą mailową: anna.polus@silesius.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy plan seminarium dostępny jest na stronie http://www.silesius.org.pl/aktualnosci,97,the-message-of-1989--miedzynarodowe-seminarium.html

Źródło: ngo.pl, www.silesius.org.pl

mw