Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Szkoła Letnia Nauczania o Holokauście

05.06.2009 | piątek | Udostępnij na Facebooku

W dniach 1-6 lipca 2009, w Krakowie odbędzie się 4 edycja Szkoły Letniej Nauczania o Holokauście organizowana przez: Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz The Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, Illinois, USA.

Szkoła Letnia „Nauczanie o Holokauście” jest obecnie najważniejszym programem edukacyjnym organizowanym przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej oferta jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli. Misją Szkoły Letniej jest budowanie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa poprzez włączenie nauczania o Holokauście do polskiego systemu edukacyjnego.

Udział w Szkole Letniej ma zadanie poszerzyć wiedzę na temat sposobów uczenia o Holokauście, wzbogacić warsztat metodyczny nauczycieli historii i języka polskiego oraz ułatwić nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

W poprzedniej, III edycji Szkole Letniej wzięło udział 60 nauczycieli z całej Polski. W zajęciach uczestniczyli także studenci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana, od kwestii podstawowych jak historia Żydów, organizacja gett i obozów, poprzez postawy Polaków wobec Zagłady, literaturę Holokaustu aż do antysemityzmu XXI wieku. Uczestnicy szkoły mieli możliwość obejrzenia filmów związanych z tematyką Holokaustu, a także wzięcia udziału w Festiwalu Kultury Żydowskiej, który co roku odbywa się w Krakowie na początku lipca. Wydarzeniami, które wywołały wiele wzruszeń było spotkanie z Ocaloną Miriam Akavia – znaną pisarką izraelską pochodzącą z Krakowa, jak również całodniowa wizyta w Auschwitz Birkenau.

Miejsca sesji 4 edycji Szkoły:

• Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Jodłowa 13, Kraków

• Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego należy odesłać do dnia 15 czerwca 2009 na adres:

Centrum Badań Holokaustu UJ, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków z dopiskiem ‘Nauczanie o Holokauście’ lub elektronicznie: meron@ces.uj.edu.pl ; katarzyna.meron@gmail.com

Szczegółowe informacje można też uzyskać:
tel. (+48 12) 638 23 59; (+48 33) 844 80 64; (+48) 607 097 604;
(+48) 608 05 53 57;
e-mail: meron@ces.uj.edu.pl; katarzyna.meron@gmail.comkopf_m@ces.uj.edu.pl; ewa.matlak@auschwitz.org.pl

Ogłoszenie listy uczestników nastąpi 18 czerwca

pm