Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Akademia letnia ŻIH dla nauczycieli

01.06.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie organizuje cykl warsztatów i wykładów poświęconych historii i kulturze Żydów polskich pod szyldem Akademii Letniej ŻIH. Zajęcia są przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W programie przewidziane są wykłady na temat poszczególnych aspektów historii i kultury Żydów polskich od średniowiecza do czasów współczesnych, np. historii osadnictwa żydowskiego, stosunków polsko-żydowskich, życia politycznego Żydów polskich w międzywojniu, świąt żydowskich. Oprócz tego nacisk położony będzie na metodykę edukacyjną i kwestie praktyczne związane z nauczaniem dziejów i kultury Żydów polskich.

Przykładowe tematy warsztatów:

  • Warsztat dla polonistów: Żydzi w twórczości polskich pozytywistów (Orzeszkowa, Prus, Konopnicka, Gomólicki)
  • Warsztat dla historyków: Udział Żydów w walkach o niepodległości Polski w XIX wieku
  • Czego można się dowiedzieć o kulturze Żydów na cmentarzu żydowskim? – jak planować i prowadzić zajęcia edukacyjne w miejscu pamięci
  • Śladami warszawskiego getta – wycieczka edukacyjna
  • „Moje miejsce na ziemi” – praca z pakietem edukacyjnym ŻIH pt.: „Dzieci żydowskie w czasach Zagłady”

Obok wykładów w programie przewidziane są spotkania, wycieczka śladami warszawskiego getta, wizyta w Treblince oraz udział w nabożeństwie szabasowym w synagodze Nożyków oraz zwiedzanie cmentarza żydowskiego.

Udział w Akademii jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywają uczestnicy. Zajęcia odbywać się będą w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 czerwca. Należy je wysyłać na adres:

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
fax: (22) 827-83-72 lub emailem: secretary@jhi.pl

Karta zgłoszeniowa oraz program dostępne są na stronie internetowej ŻIH.

Dodatkowych informacji udziela p. Urszula Fuks, tel. 22-827-92-21, email: ufuks@jhi.pl

pm