Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Rosja: krytyka państwowej komisji historycznej

27.05.2009 | środa | Udostępnij na Facebooku

Szefowa Moskiewskiej Grupy Helsińskiej Ludmiła Aleksiejewa, lider Ruchu na rzecz Praw Człowieka Lew Ponomariow, szefowa Komisji Współdziałania Obywatelskiego Swietłana Gannuszkina i współprzewodniczący Rosyjskiego Kongresu Obywatelskiego Jurij Samodurow ogłosili niedawno list otwarty do prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Wyrazili w nim stanowczy sprzeciw wobec jego dekretu o powołaniu Komisji ds. przeciwdziałania próbom fałszowania historii na szkodę interesów Federacji Rosyjskiej jako niezgodnego z konstytucją i kompromitującego Rosję. Komisja, która ma wprowadzać regulacje w dziedzinie nauki historycznej stanowi formę państwowej kontroli nad tym, jakie interpretacje przeszłości przenikać będą do przestrzeni publicznej czy edukacji. Dekret Miedwiediewa - jak przekonują sygnatariusze apelu - to forma obrony stalinowskiej polityki i prostalinowskiej mitologii historycznej.

Autorzy listu zaapelowali także do prezydenta o odtajnienie materiałów archiwalnych m.in. na temat współpracy Józefa Stalina z Adolfem Hitlerem i mordu NKWD na polskich oficerach w 1940 roku: apelujemy do władz, jeśli rzeczywiście zależy im na niesfałszowanej historii, by zgodnie z obowiązującym prawem odtajniły archiwa i opublikowały dane o wszystkich okolicznościach współpracy ZSRR z Hitlerem, egzekucji katyńskiej, państwowym terroryzmie, zbrodniach wojennych i represjach, w tym w krajach Europy Wschodniej.

Obrońcy praw człowieka przypominają, że prawdziwa historia państwa może być napisana tylko w rezultacie wolnej pracy uczonych i wolnej oceny narodu. (...) Stworzenie „kanonicznie prawidłowej historii” zlecono przede wszystkim wysoko postawionym urzędnikom, wojskowym i pracownikom wywiadu. Cynizm autorów dekretu przejawia się w tym, że (...) nie potępia on fałszowania historii w interesach Rosji.

Głównym zadaniem komisji historycznej powołanej przez Miedwiediewa będzie zbieranie i analizowanie informacji o fałszowaniu historycznych faktów i wydarzeń mającym na celu pomniejszanie międzynarodowego prestiżu Federacji Rosyjskiej, a także przygotowywanie raportów dla prezydenta FR. Planowane jest wprowadzenie sankcji karnych za nieprawomyślne interpretacje rosyjskiej czy radzieckiej historii.

Źródło: PAP, Rzeczpospolita

mw