Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„My dla regionu”

26.05.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” zaprasza dzieci
i młodzież z terenów powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego i miasta Płocka do udziału w projekcie historycznym  „My dla regionu”.

Zadaniem każdej grupy zgłoszonej  do projektu będzie zebranie informacji o ludziach tworzących historię regionu, lokalnych autorytetach, patronach szkół, których życie i twórczość związana jest z regionem oraz opisanie i  upamiętnienie historycznie ważnych miejsc.

Organizatorzy chcą zachęcić młodzież do spotkań ze świadkami historii. W ich pamięci przetrwał obraz świata sprzed kilkudziesięciu lat pełen barwnych anegdot, ludzi i przedmiotów, których już nie ma. Dzieci i młodzież mają przygotowywać prace o ludziach, których życie, twórczość, działalność związana jest z historią „małej ojczyzny” jaką jest miejscowość, gmina, region.

Do 30 maja przyjmowane są zgłoszenia udziału w projekcie. Adresatem inicjatywy są uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z części województwa mazowieckiego: powiaty płocki, sierpecki, sochaczewski, gostyniński i miasto Płock oraz dzieci i młodzież działająca przy instytucjach angażujących się w życie społeczne naszego regionu – GOK, GCI, organizacjach pozarządowych (np. OSP).

Uczestnicy w okresie od czerwca do września przygotowywać będą swoje prace. W październiku zostaną one przesłane do biura organizatorów projektu - Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Kategorie nadsyłania prac to 1) film, prezentacja multimedialna; 2) folder, ulotka; 3) krótka informacja- np. plakat.

Wszystkie informacje zawarte w opracowaniach powinny mieć podane źródło. W listopadzie grupy zaprezentują swoje osiągnięcia podczas finału, na którym rozdane zostaną nagrody dla zwycięzców.

Nagrodzone zostaną prace najaktywniejszych grupy. Komisja będzie oceniała na podstawie nadesłanych prac oceniając ich wartość merytoryczną i jakość wykonania jak również na podstawie załączonego opisu podjętych działań.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą umieszczone na wirtualnej mapie promującej osobowości i miejsca regionu jak również przedstawione w publikacji pn. „My dla regionu”. Mapa będzie znajdować się na specjalnie utworzonej podstronie na www.mlodzirazem.pl

Wszelkie informacje o projekcie można otrzymać pod nr tel.  (024) 268-37-74 lub wysyłając pytania na adres e-mail fundusz@mlodzirazem.pl.

mw

Tagi: