Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe na temat migracji i praw człowieka

12.05.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

W dniach 1-5 lipca 2009 Network Migration in Europe (Netzwerk Migration in Europa) organizuje w Berlinie międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z cyklu ”European Forum” na temat przymusowych migracji i praw człowieka. (“Advanced Training on (Forced) Migration and Human Rights: Challenges and Approaches for European Citizenship Education”).

Oferta jest skierowana do nauczycieli, szkoleniowców, pracowników placówek socjalnych, bibliotek, muzeów, działaczy fundacji i organizacji zajmujących się kwestiami migracji, praw człowieka i edukacji obywatelskiej, oraz zainteresowanych tą tematyką studentów.

Podczas pięciodniowego szkolenia w Berlinie uczestnicy będą brać aktywny udział w seminariach oraz wizytach studyjnych poświęconych zagadnieniom migracji i stosunku do imigrantów w społeczeństwach dawniej i dziś, wielokulturowości i edukacji obywatelskiej, a także pracować w zespołach nad przygotowaniem przykładowego projektu edukacyjnego przeznaczonego dla szkół czy wspólnot lokalnych.

Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, otwartość i gotowość do aktywnej pracy zespołowej. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty podróży. Organizatorzy pokrywają wszystkie inne koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem oraz samym szkoleniem.

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z krótkim (nie większym niż jedna strona A4) CV należy wysyłać nie później niż do 1 czerwca 2009 na adres: info@network-migration.org

Szczegółowych informacji udzielają:

Dr. Andrea Schmelz, Dr. Anne von Oswald
Netzwerk Migration in Europa e.V.
Limonenstr. 24
12203 Berlin
Tel.: 030-84109267 oder 21280792
Fax: 030-84109268
www.network-migration.org
info@network-migration.org

pm