Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Polacy, Żydzi i Ukraińcy na Kresach - międzynarodowe warsztaty naukowe

07.05.2009 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

W dniach 21-23 czerwca 2009 w Przemyślu odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Naukowe pt. „Stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie na Kresach Wschodnich w okresie okupacji niemieckiej i Zagłady, 1941-1944” organizowane przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN oraz Tkuma All-Ukrainian Center for Holocaust Studies.

Organizatorzy stawiają sobie za cel przygotowanie spotkania badawczego, które przyczyni się o powstania i rozwoju wspólnej platformy naukowo-badawczej, jak również umożliwi wymianę doświadczeń badawczych, poglądów oraz pozwoli przedyskutować zagadnienia źródłowe, a także różne drogi analizy podobnych tematów.

Warsztaty są już kolejną wspólną inicjatywą organizatorów podjęcia trudnych zagadnień polsko-ukraińskich stosunków i historii najnowszej obu narodów. W 2007 roku we Lwowie odyła się konferencja poświęcona dyskusji oraz pracy nad zagadnieniem polsko - ukraińskiego pogranicza pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941, a także życiu społecznemu oraz wzajemnym relacją zamieszkujących te tereny ludności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.

Tegoroczne spotkania naukowe będą utrzymanie w formule warsztatów podczas których podejmowane i dyskutowane będą trudne i słabo dotychczas zbadane zagadnienia wzajemny relacji pomiędzy Polakami, Ukraińcami i Żydami w obliczu najazdu hitlerowskiego, zmiany okupanta oraz Zagłady mieszczące się w następujących ramach:

  • Ukraińcy, Polacy i Żydzi w przededniu i wobec okupacji niemieckiej oraz Zagłady
  • Zagadnienie rozwoju ukraińskiej idei narodowej oraz nastawienie Ukraińców do kwestii polskiej i żydowskiej
  • Ukraińcy i Żydzi jako jednostki i zbiorowość w oczach Polaków: aspekty polityczne, konsipracyjne, społeczne i gospodarcze
  • Żydzi w obliczu Zagłady wobec żywiołu polskiego i ukraińskiego

Do zgłaszania propozycji referatów, organizatorzy zapraszają pracowników naukowych oraz doktorantów zajmujących się w swojej pracy badawczej szeroko rozumianą problematyką stosunków polsko-ukraińsko-żydowskich. Do udziału w konferencji zakwalifikowane zostaną referaty na podstawie opinii ekspertów oraz zgodności referatu z powyższymi tematami wiodącymi.

Językami konferencyjnymi będą: polski, ukraiński i rosyjski. Szczegółowy program zostanie ogłoszony w końcu maja 2009

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji oraz wygłoszeniem referatu organizatorzy proszą o kontakt z następującymi osobami:

Polska
Jakub Petelewicz
e-mail: centrum@holocaustresearch.pl
tel: +48 603 257594
fax: +48 22 657 28 74

Ukraina:
Igor Shchupak
e-mail: historyXX@ukr.net   tkuma@tkuma.com
tel: +38-056-744-07-23
fax:+38-0562-36-87-11
cell: +38-050-340-45-66

Więcej informacji: Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

pm