Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Studia magisterskie „Przesiedlenia - Totalitaryzm - Zagłada“

07.05.2009 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Studia magisterskie „Przesiedlenia - Totalitaryzm - Zagłada“ to wspólna inicjatywa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. To pierwsza tego typu specjalizacja na polskich uczelniach.

Jak informuje Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum, tematyka studiów, których rozpoczęcie planowane jest w październiku, skoncentrowana jest głównie na historii XX wieku, jako wieku szczególnie naznaczonego tragedią ludobójstwa i II wojny światowej.

W programie studiów tematyka Holokaustu prezentowana jest w szerokiej perspektywie historycznej. Głównym tematem projektu jest problematyka Auschwitz jako miejsca masowej zagłady Żydów oraz męczeństwa Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych oraz innych narodów i grup społecznych.

W ramach studiów poza kwestiami historycznymi omawiane będą problemy natury moralnej, socjologicznej i pedagogicznej związane z holokaustem. Studia mają gruntownie przygotowywać do pracy w miejscach pamięci, placówkach muzealnych oraz ośrodkach edukacyjnych zajmujących się badaniem i popularyzowaniem wiedzy na temat II wojny światowej oraz upamiętnianiem Auschwitz i holokaustu.

Dwuletnie studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Propozycja jest adresowana do absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata kierunków humanistycznych lub pedagogicznych.

Nabór na studia prowadzi Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tel. (0-12)662-61-82, e-mail ihap@ap.krakow.pl.

mw