Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Staż w muzeum

21.04.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich poszukuje wolontariuszy i stażystów.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia jest dobra znajomość języka angielskiego. Podczas rekrutacji brany jest pod uwagę uwagę kierunek studiów, najlepiej związanych z tematyką żydowską, muzealnictwem i historią. Staż trwa miesiąc. Studenci mogą w ten sposób zaliczyć praktyki studenckie. Muzeum nie zapewnia zakwaterowania na czas stażu.

Program skierowany jest szczególnie do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów studiów wyższych. W ramach programu osoby odbywające staż będą uczestniczyły w pracach merytorycznych, operacyjnych, programach edukacyjnych i pozyskiwaniu funduszy. Zgłoszenia (list motywacyjny i CV) należy przesyłać na adres museum@jewishmuseum.org.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich powstaje jako nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury. Jego misją jest zachowanie dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich. Statutowym celem Muzeum jest ukazanie dziejów Żydów na historycznych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, wspieranie wszelkich działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej. Muzeum powstaje dzięki współpracy: Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz darczyńców i przyjaciół z całego świata.

mw

Tagi: