Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Film a historia

21.04.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

„Film i historia. Antologia” pod redakcją naukową Iwony Kurz jest zbiorem studiów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy. Jak informuje wydawca jest to pierwsza w Polsce próba naukowego spojrzenia na problematykę różnorodnych relacji pomiędzy filmem a historią.

Przedmiotem badań jest tu po pierwsze film jako źródło historyczne wykorzystywane w badaniach historycznych, zwłaszcza w historii społecznej czy historii idei i mentalności. Po drugie film jako narzędzie kształtowania wspólnej pamięci i wspólnych wyobrażeń o historii, po trzecie fenomen obecności historii w sztuce filmowej i wreszcie różnorakie społeczne i kulturowe konteksty związków filmu i historii.

Film i historia. Antologia

Książka będzie stanowić dobrą pomoc dydaktyczną dla studentów na takich kierunkach, jak: kulturoznawstwo, historia, filmoznawstwo, socjologia, filologia polska, filologie obce.

Spis treści:

 1. „Ludzie jak żywi” : historiofotia i historioterapia
 2. Bolesław Matuszewski, Nowe źródło historii
 3. Rafał Marszałek, Kapelusz i chustka
 4. Maria Janion, Egzystencje ludzi i duchów. Rodowód wyobraźni filmowej Andrzeja Wajdy
 5. Marc Ferro, Film. Kontranaliza społeczeństwa?
 6. Robert Rosenstone, Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia historii na taśmie filmowej
 7. Hayden White, Historiografia i historiofotia
 8. Janet Staiger, W stronę historyczno-materialistycznych badań nad recepcją filmu
 9. Mike Budd, Odsłony „Gabinetu dr. Caligari”
 10. Jean-Pierre Esquenazi, Konstrukcja genealogii artystycznej: „Pogarda”  Jean-Luca Godarda i społeczeństwo francuskie lat sześćdziesiątych
 11. Pierre Sorlin, Telewizja i nasze rozumienie historii. Pogawędka
 12. Lynn Spigel, Od wieków ciemnych do złotego wieku: pamięć kobiet a seriale telewizyjne
 13. Susannah Radstone, Kino / pamięć / historia

Film i historia. Antologia
pod redakcją naukową Iwony Kurz
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
Seria: Communicare – historia i kultura
360 s., miękka oprawa
ISBN 978-83-235-0403-0

pm