Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Napisz list do Henia Żytomirskiego

17.04.2009 | piątek | Udostępnij na Facebooku

W związku z obchodzonym – w Polsce 19 kwietnia - „Dniem Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości” Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza w dn. 20 kwietnia 2009 r. do wspólnego działania artystyczno-edukacyjnego „Listy do Henia”.

Przedsięwzięcie to nawiązuje do realizowanego od kilku lat projektu „Listy do Getta”. Młodzież lubelskich szkół wysyła co roku listy do konkretnych osób – żydowskich mieszkańców Lublina, którzy zginęli w czasie likwidacji getta. Tak zaadresowane listy wracają do ich nadawców z adnotacjami typu „adresat nieznany”, „nie ma takiego adresu”. Wydobywając pojedynczych ludzi z bezimiennej liczby zamordowanych, nadawcy dotykają problemu Zagłady w indywidualny sposób.

Przez cztery ostatnie lata młodzież wysyłała listy do Henia Żytomirskiego – żydowskiego chłopca urodzonego w 1933 roku w Lublinie i zgładzonego przez hitlerowców w komorze gazowej prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku. Historia życia tego chłopca stała się także inspiracją przy przygotowaniu wystawy „Elementarz”, poświęconej życiu dzieci w obozie na Majdanku.

Ostatnie zdjęcie Henia zostało wykonane w 1939 roku przy wejściu do obecnego Banku PKO S.A. przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.   

20 kwietnia 2009 r. pomiędzy godziną 13.30 a 14.30 mieszkańcy Lublina będą mogli wysłać list  adresowany do Henia Żytomirskiego, wrzucając go do skrzynki pocztowej Teatru NN, która w  tym celu zostanie ustawiona przed wejściem do Banku Pekao SA przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Kulminacja wydarzenia będzie miała miejsce o g. 14.30, kiedy listy do Henia wysyłać będzie młodzież z lubelskich szkół.

Po wysłaniu listów zebrani przejdą do miejsc związanych z życiem Henia. Będzie to dom rodzinny przy ul. Szewskiej 3 a następnie dom przy ul. Kowalskiej 11, dokąd rodzina Żytomirskich została zmuszona przenieść się w związku z utworzeniem getta. Spacer zakończy się przy ostatniej latarni miasta żydowskiego  przy ul. Podwale.

Zachęcamy do uczestnictwa w tej inicjatywie. Listy do Henia prosimy adresować następująco: Henio Żytomirski, ul. Kowalska 11, Lublin, Polska lub Henio Żytomirski, ul. Szewska 3, Lublin, Polska.

Należy pamiętać o zamieszczeniu na kopercie adresu nadawcy listu (adres domowy bądź adres szkoły) oraz przyklejeniu znaczka pocztowego.

W związku z planem wydania publikacji z listami do Henia, organizatorzy proszą o nadsyłanie fotografii/skanów listów i kopert w celu późniejszego ewentualnego zamieszczenia ich w tej publikacji. Ze swojej strony oferujemy wszelką pomoc zarówno merytoryczną jak i organizacyjną tym wszystkim, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w tym  ydarzeniu. Fotografie Henia, korespondencja rodzinna i inne materiały edukacyjne znajdą Państwo na stronie: www.henio.tnn.pl.

Zamiast listu można do koperty włożyć symboliczną niezapisaną kartkę.

Opis lubelskiej inicjatywy znaleźć można w naszej bazie projektów edukacyjnych.

mw