Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Losy wojenne Gdyni w latach 1939-1945, obraz walki i okupacji”

18.03.2009 | środa | Udostępnij na Facebooku

Konkurs „Losy wojenne Gdyni w latach 1939-1945, obraz walki i okupacji” organizowany jest przez gdyńską Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i rozpoczęcia walk na terenie Gdyni. Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem losów miasta w okresie II wojny światowej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Terminarz konkursu:
- do 4 kwietnia 2009 r. - spopularyzowanie konkursu wśród uczniów i zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie,
- do 15 czerwca 2009 r. - przesłanie najciekawszych prac
- 1 września 2009 r. - ogłoszenie wyników
- 14 września 2009 r. - publiczne prezentowanie najlepszych prac podczas gdyńskiej konferencji popularno-naukowej.

Przesłane w formie papierowej i elektronicznej prace muszą charakteryzować się samodzielnością i oryginalnością opracowania oraz powinny uwzględniać własny warsztat badawczy autora, bibliografię i spis dokumentów. Preferowane będą opracowania, zawierające relacje i wspomnienia świadków wydarzeń. Prace muszą mieć recenzje nauczyciela-opiekuna oraz dane autora.

Uczniowie - finaliści i ich nauczyciele-opiekunowie, na szczeblu miejskim otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś wszystkie prace zakwalifikowane do publicznej prezentacji zostaną wydrukowane w Zeszytach Gdyńskich, wydawanych przez WSKS przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Gdyni. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Więcej informacji udziela Kazimierz Iwaszko pod numerem telefonu: 058 662 28 34 lub 668 328 706. Informacje o konkursie, w tym regulamin i formularze, dostępne są na storonie www.wsks.pl/konkurs/

mw