Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Wygraj indeks Instytutu Historii UMCS

26.02.2009 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Lublinie, organizuje wzorem lat ubiegłych konkurs dla Maturzystów, p.n. Historiomania – w drogę na studia. Stanowi on w zamysle organizatorów pewną drogę ubiegania się o indeks studenta UMCS na kierunku historii (specjalności: nauczycielska, archiwistyczna, kolekcjonersko-krajoznawcza, edytorsko-redaktorska).

Hasło wiodące konkursu to Historia – pamięć – tożsamość. Spotkania z przeszłością w galeriach cieni i luster.

Tegoroczna edycja planowana jest na drugą dekadę kwietnia (informacja o dokładnym czasie i miejscu spotkania zostanie zamieszczona na aktualnej stronie). Zgłoszenia woli uczestnictwa należy kierować pod adresem Instytutu Historii UMCS w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin (z dopiskiem „Historiomania”), najpóźniej do 3 kwietnia b.r.

Szczegóły organizacyjno-programowe zwarte są w Regulaminie i Załączniku. Wszelkie informacje można uzyskać również telefonicznie w Zakładzie Metodologii Historii UMCS w Lublinie, pod nr: 081 5372644 /prosić dr Ewę Solską/ lub drogą internetową, pod adresem: esa77@interia.pl

Niezgłoszenie w stosownym czasie deklaracji uczestnictwa nie przekreśla szansy na uczestniczenie w konkursie „Historiomanii”. W dniu zmagań czekamy na osoby z dokumentem tożsamości (formalność nieodzowna) i myślącą głową (nieodzowna treść).

Regulamin konkursu znaleźć można na stronie umcs.lublin.pl

mw