Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

III Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

22.02.2009 | niedziela | Udostępnij na Facebooku

Od 6 do 18 lipca 2009 trwać będą kursy najnowszej historii Polski dla nauczycieli-praktyków,osób uczących historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich lub polonijnych placówkach edukacyjnych.
Kurs organizowane są w ramach Programu Polonijnego Biura Edukacji Publicznej IPN. Podczas spotkań prowadzone są zajęcia mające zainteresować nauczaniem najnowszej historii Polski i Polaków, przekazać wiedzę o nowoczesnych metodach edukacyjnych, a także integrować środowiska polonijne i propagować w środowiskach polonijnych wydawnictw edukacyjnych IPN.
Nowością tegorocznego kursu będą zajęcia warsztatowe przygotowywane we współpracy z nauczycielami polonijnymi stale współpracującymi z BEP IPN. W zamierzeniu będzie to pierwszy etap przygotowywania materiałów edukacyjnych sprofilowanych specjalnie dla polskich szkół działających poza krajem. Przypadające w 2009 r. rocznice: wybuchu II wojny światowej oraz obalenia komunizmu, mają być okazją do analizy sposobu przedstawiania tych wydarzeń w państwach, z których będą pochodzić uczestnicy Spotkań.
Kurs jest bezpłatny, IPN zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Polonijnych Spotkań.... Zwrot kosztów podróży uzależniony jest od otrzymania przez współorganizatora spotkania – Fundację Oświata Polska za Granicą dofinansowania na ten cel. Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym aktualne zaangażowanie w polonijną pracę pedagogiczną należy przesyłać pocztą na adres: Andrzej Zawistowski, Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska. Lista osób zakwalifikowanych znana będzie najpóźniej w połowie maja 2009. Informacji na temat III Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierownik dr Andrzej Zawistowski, tel. +48 22 4318391; e-mail: andrzej.zawistowski@ipn.gov.pl.

Źródło: kresy24.pl
lg