Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Rozpoczynają się prace nad Kodeksem Etyki Internetu

12.02.2009 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Kodeks Etyki Internetu ma on być porozumieniem przedstawicieli portali internetowych oraz dostawców usług internetowych na rzecz podjęcia wspólnych działań prowadzących do zwalczania treści i zachowań zabronionych w internecie, zwłaszcza pornografii z udziałem dzieci oraz przekazów nawołujących do nienawiści. Jak przewiduje Elżbieta Radziszewska kodeks ma zostać podpisany już w marcu. Planowane jest ustalenie wspólnych zasady postępowania w przypadkach, gdy zostanie stwierdzona obecność treści i zachowań zabronionych. Równolegle uruchomiona będzie kampania medialna poświęcona bezpiecznemu korzystaniu z komputera i internetu, skierowana głównie do rodziców i opiekunów.

Minister Radziszewska poinformowała także, że w wyniku prac powołanego przez nią zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji małoletnich w środkach masowego przekazu „Kodeks Dobrych Praktyk" podpisali przedstawiciele rynku gier komputerowych i wideo. Nadal trwają prace nad „Kodeksem Dobrych Praktyk Stacji TV", zawierającym mechanizmy skutecznej ochrony młodego widza.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Rędziniak w środę przedstawił działania resortu, zmierzające do ratyfikacji przez Polskę konwencji budapeszteńskiej o cyberprzestępczości z 2001 r. oraz konwencji z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 2007. Powiedział także, że: „Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje w tej chwili nad kompletem dokumentów, które umożliwią wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą przez rząd i umożliwienie prezydentowi ich ratyfikacji". Jak zaznaczył, prawie wszystkie postanowienia konwencji z Lanzarote już zostały wprowadzone do polskiego prawa. Do spełnienia wszystkich wymogów konwencji konieczne jest jeszcze podniesienie granicy wieku dotyczącej przestępstw seksualnych wobec małoletniego do 18. roku życia. Rędziniak poinformował też, że konwencję budapeszteńską ratyfikowały dotychczas 32 państwa, a konwencję z Lanzarote podpisały 33 państwa, ale nigdzie nie została jeszcze ratyfikowana.

Źródło: onet.pl
lg