Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs o roku 1989

11.02.2009 | środa | Udostępnij na Facebooku

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza zespoły rodzinne lub sąsiedzkie złożone z trzech do pięciu osób (w tym co najmniej jednej osoby dorosłej) do udziału w konkursie dotyczącym przemian 1989 roku. Konkurs przeznaczony jest dla osób mieszkających w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Konkurs ralizowany jest w internecie: po rejestracji zespołu na stronie www.1989-konkurs.org uczestnicy uzyskają dostęp do formularza z pytaniami. Za pomocą odpowiedniego systemu będą również mogli przesłać swoje odpowiedzi.

Pytania będą dotyczyć lat 1989/1990 w Polsce i w innych krajach, które w tym samym okresie zaczęły transformację ustrojową. Pytania dotyczące Polski obejmą również dziesięciolecie poprzedzające upadek komunizmu, czyli okres od strajków latem 1980 i powstania Solidarności. Pytania będą się koncentrować na kwestiach społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów (rund). W obu rundach uczestnicy będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru) podane na stronie internetowej konkursu. Wejście na stronę konkursu jest możliwe z każdego komputera (na całym świecie).

Dodatkowo, dzięki forum, uczestnicy będą mieli możliwość wymiany informacji i dyskusji miedzy sobą oraz z innymi zainteresowanymi osobami.

Zwycięskie zespoły zostaną zaproszone do Warszawy 4 czerwca 2009, by móc uczestniczyć w zaplanowanych na ten dzień licznych uroczystościach (otwarcie wystawy przy Krakowskim Przedmieściu, wiec, przemarsz ulicami i koncert). Oprócz tego każdy zespół otrzyma dyplom i nagrodę książkową. Szczegóły dotyczące wręczenia dyplomów i pobytu laureatów w Warszawie (na koszt Fundacji) zostaną podane w dziale „komunikaty” do 15 marca 2009.

Więcej informacji: www.1989-konkurs.org

mw

Tagi: