Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Najnowsza historia komunizmu

11.02.2009 | środa | Udostępnij na Facebooku

„Towarzysze" Roberta Service'a, brytyjskiego historyka i sowietologa, to ambitna próba całościowego ujęcia dziejów ruchu komunistycznego i komunizmu jako ideologii w XIX i XX wieku, jak to ujmuje wydawca: od Marksa do Pol Pota, od Lenina do Castro i od Róży Luksemburg do Jaruzelskiego. Jest to książka napisana w tradycji anglosaskiej historiografii, tyleż dbającej o historyczny warsztat i solidność argumentacji, co o potoczystość stylu i czytelniczą atrakcyjność. Takie syntezy zawsze niosą ze sobą ryzyko nadmiernych uogólnień czy skrótów myślowych, ale też dają szansę na szersze spojrzenie czy popularyzację wiedzy. Service to ryzyko podejmuje i wychodzi bez szwanku, zaś szansę wykorzystuje dobrze i z korzyścią dla czytelnika.

Robert Service Towarzysze - okładka

Komunizm jako zjawisko wszechobejmujące, cywilizacyjne, nie ograniczające się do polityki, idei, gospodarki, ani konkretnego obszaru geograficznego czy kulturowego, zdaje się wymagać takiego właśnie syntetycznego, panoramicznego podejścia. Service zatem pokazuje zarówno historię marksizmu i ideologii komunistycznej, ich meandry oraz rozmaite wcielenia, jak i dzieje ich przekładania na realia polityczne w poszczególnych krajach i na różnych kontynentach.

Ideologię komunistyczną umieszcza autor w kontekście myśli europejskiej i jej rozmaitych społecznych tęsknot związanych z postępem czy ideą równości. Spory w łonie ruchu komunistycznego ukazuje w całej ich palecie i w konfrontacji z centralizującymi tendencjami Moskwy. Autor nie stawia ani nowatorskich tez, ani nie dostarcza nieznanych faktów. Ale dobitnie pisze o roli terroru w sprawowaniu władzy przez komunistów, o totalitarnym charakterze rządów marksistowsko-leninowskich, gdziekolwiek się pojawiły, o pełnej kontroli ZSRR nad międzynarodowym ruchem komunistycznym, o naiwności i ślepocie zachodnich jego entuzjastów i tragicznych społecznych kosztach komunistycznego eksperymentu.

Towarzysze : Komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii
Autor: Robert Service
Przekład: Hanna Szczerkowska
Wydawca: Wydawnictwo ZNAK, Kraków
Data wydania: 2008
Oprawa: Twarda
635 s.
ISBN 9788324010714

pm