Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Puste miejsca. Tu byli Żydzi”

10.02.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Program dla Tolerancji „To, co wspólne / to, co rożne” jest realizowany przez Fundację Batorego w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Powstał po to, by wspierać działania przyczyniające się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz do neutralizowania zakorzenionych w naszej kulturze i języku ksenofobicznych uprzedzeń i stereotypów.

W ramach programu Stowarzyszenie Kulturalne ASK realizowało projekt „Puste miejsca. Tu byli Żydzi”.

Jak pisze Paulina Capała, inspiracją i punktem wyjścia do działania był dla młodych ludzi pusty plac w Raciborzu przy ul. Mickiewicza. Kiedyś znajdowała się tam synagoga. Pusty plac symbolizuje też brak pamięci o żydowskich mieszkańcach miasta. Stowarzyszenie postanowiło zmienić ten stan rzeczy.


Projekt opierał się na cyklu spotkań ze świadkami historii - osób, które pamiętają raciborskich Żydów lub znają ich losy z opowiadań. Organizowane są prelekcje w szkołach, podczas których uczniowie poznają wielokulturową przeszłość miasta.

Wspomnienia świadków rejestrowane są w formie audio i video. Przygotowywany jest także film, który zostanie publicznie zaprezentowany podczas finału projektu na placu przy ul. Mickiewicza.

Więcej informacji:

Portal NGO.pl wiadomosci.ngo.pl
Program dla Tolerancji „To, co wspólne / to, co rożne”
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne