Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Przywracam pamięć o zapomnianych ofiarach wojny

09.02.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

 

Jerzy Klistała, choć nie posiada wykształcenia historyka, ani warsztatu profesjonalnego badacza przeszłości, od wielu lat zajmuje się dokumentowaniem historii ofiar hitlerowskich represji na Śląsku i w regionie podbeskidzkim, a także dziejów tamtejszego ruchu oporu. Opublikował już kilka słowników biograficznych-martyrologiów, w których zamieścił kilka tysięcy biogramów mieszkańców Śląska – byłych więźniów obozów koncentracyjnych, polenlagrów i obozów jenieckich. Chcę przywracać i zachowywać pamięć, o tych, którzy w obozach stawali się numerami – deklaruje Klistała.

 

W latach 2002-2003 ukazało się dwutomowe opracowanie pt. „Działacze Rybnickiego ZWZ-AK w obozach koncentracyjnych”, (Bielsko Biała 2002-2003), oparte na nieznanych dotychczas materiałach. Klistała dotarł do rodzin miejscowych działaczy ZWZ-AK, w większości ofiar hitlerowskich egzekucji czy obozów. Przeprowadzał z nimi rozmowy, odkrył listy, ocalone z wojny dokumenty i zdjęcia, spisane wspomnienia i relacje zachowane w domowych archiwach.
pm

Źródło: wiadomości24.pl