Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Zeitungszeugen” na cenzurowanym

09.02.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Projekt „Zeitungszeugen" brytyjskiego wydawnictwa Albertas Petera McGee, ma polegać na publikowaniu w wielonakładowym tygodniku kompletnych przedruków gazet z czasów nazistowskich. Miały być one opatrzone komentarzami znanych historyków, prezentujących kontekst historyczny przedrukowywanych materiałów (patrz również „To lekcja historii z pierwszej ręki”).

Tymczasem drugi numer czasopisma, zawierający faksymile numeru „Völkischer Beobachter", głównego dziennika propagandy nazistowskiej z okresu III Rzeszy, został w całych Niemczech ocenzurowany, a władze Bawarii skonfiskowały ponad 3000 nakładu i wytoczyły wydawcy proces, powołując się na istniejące w niemieckim kodeksie karnym przepisy zakazujące propagowania narodowego socjalizmu i używania symboli nazistowskich, ale także na posiadane prawa autorskie do „Völkischer Beobachter".

Sprawa wywołała kolejne pytania na temat stosunku do nazistowskiej przeszłości Niemiec oraz pisania i uczenia o niej. Czy wolno publikować prasę z okresu rządów narodowych socjalistów, wiedząc, że była ona wypełniona rasistowską propagandą, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy takie publikacje stanowią zagrożenie dla demokracji i społeczeństwa?

Wydawca nie ma sobie nic do zarzucenia i chce szybkiego procesu sądowego w celu wyjaśnienia sprawy. Broni się, że jego publikacje mają głównie cel edukacyjny, mogą służyć jako pomoce naukowe i przepisy kodeksu karnego dotyczące propagowania nazizmu i używania nazistowskich symboli nie mają do nich zastosowania. Projekt miał zainteresować historią ludzi, którzy zwykle nie sięgają po książki, opracowania czy ambitniejszą prasę. Przeciwnicy projektu, w tym przedstawiciele organizacji żydowskich w Niemczech argumentują, że takie publikacje mogą rozbudzać skrajnie prawicowe nastroje i być wykorzystywane przez propagandę neonazistowskich organizacji.
pm

Źródło: BBC News